Gradsko veće
SLAVIŠA MAKSIMOVIĆ, član gradskog veća zadužen za resor ruralnog razvoja, Rođen 1963. godine, Ekonomski tehničar

2013. – 2014. član opštinskog veća za ruralni razvoj

Od 2012 godine zaposlen u Opštinskoj upravi Vršac na poslovima viši referent Fonda zaštite životne sredine

Živi u Vršcu, otac dvoje dece

mail : smaksimovic@vrsac.org.rs
JULKICA MITRAŠINOVIĆ, član gradskog veća za turizam
Rođena 1972. godine
Diplomirani ekonomista

Rođena 05.05.1972. godine u Plandištu.

Višu poslovnu školu završila je u Beogradu a potom školovanje završila na ekonomiji i stekla diplomu diplomiranog ekonomiste.

Profesionalno se bavila košarkom od 1987. do 2004. godine, igrala je u ŽKK Hemofarm a preko 50 puta branila boje reprezentacije Jugoslavije na evropskim parketima, ali i svetskom prvenstvu. Obavljala je funkciju člana Opštinskog veća za sport i omladinu u dva mandata, od 2008. do 2012. godine kao i 2012. do 2016. godine.

Od maja 2016. godine na funkciji je člana Gradskog veća za turizam.

Udata, majka dvoje dece.

mail : jmitrasinovic@vrsac.org.rs
NATAŠA MALjKOVIĆ-ČONIĆ, članica gradskog veća zadužena za područje kulture
Nataša Maljković Čonić rođena je 12.06.1978. godine u Vršcu. Završila je Gimnaziju «Borislav Petrov Braca» u Vršcu, prirodno matematički smer. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu sa zvanjem diplomirani ekonomista.

Radno iskustvo započela u Centru Millennium na mestu samostalnog stručnog saradnika u finasijama i nabavci i kasnije kao rukovodilac u Millennium proizvodnji.

Od 2012. do 2016. godine obavljala je funkciju članice Gradskog veća za oblast zdravstva.

Godine 2016. imenovana je za članicu Gradskog veća za oblast kulture.

Udata je i majka jednog deteta.

mail : nconic@vrsac.org.rs
MARIJANA GOLOMEIĆ, članica gradskog veća zadužena za područje obrazovanja
Rođena 03.02.1969.godine
Profesor latinskog jezika,

Marijana Golomeić, rođena 03. Februara 1969. godine u Margiti, opština Plandište.

1995.godine, završila je Filozofski fakultet u Novom Sadu smer: rumunski jezik i književnost.

Živi u Vršcu, udata je i majka jednog deteta.

mail : mgolomeic@vrsac.org.rs
TATJANA NIKOLIĆ, članica gradskog veća zadužena za područje socijalne zaštite
Rođena 1970.godine
Master defektologije - logoped

Studije defektologije upisala je 1993. i kao prva u generaciji diplomirala 1997.godine. Na istom fakultetu je 2011. godine završila i master studije. Iza sebe ima 28 godina staža na poslovima iz oblasti defektologije i socijalne zaštite.
Služi se Nemačkim i Engleskim jezikom.

Udata je, majka je dvoje odrasle dece i baka jednog unučeta.

mail : tnikolic@vrsac.org.rs
VLADIMIR BAJIĆ, član gradskog veća zadužen za područje ekologije i infrastrukture
Rođen 25.08.1981.godine

Pohađao Fakultet za internacionalni menadžment Evropskog Univerziteta u Beogradu
Stečeno zvanje: MBA
2016. Član Gradskog veća grada Vršca za infrastrukturu
2012- 2016. Član Gradskog veća grada Vršca za infrastrukturu, Član Opštinskog veća Opštine Vršac za zaštitu životne sredine i infrastrukturu
2008- 2012. Član Opštinskog veća za turizam i zaštitu životne sredine Opštine Vršac

Govori Engleski jezik i služi se Italijanskim jezikom

Oženjen. Otac dvoje dece.

mail : vbajic@vrsac.org.rs
MILOŠ VASIĆ, član gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine
Rođen 10.06.1956. godine
Dipl. ing. za upravljanje tehničkim sistemima

Miloš Vasić je rođen 10.06.1956. godine u selu Štitare opština Novi Pazar.

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu i stekao zvanje Diplomirani inženjer za upravnjanje tehničkim sistemima.

2016. Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine
2012. – 2016. Član Opštinskog veća za ekologiju i zaštitu životne sredine Opštine Vršac

Oženjen je i otac je troje dece.

mail : mvasic@vrsac.org.rs
NATAŠA ĆIRIĆ, članica gradskog veća zadužena za privredu
Rođena 1968. godine
Diplomirani pravnik

2011. - 2015. obavljala je poslove direktora akcionarskog društva Centar Millennium

mail : nciric@vrsac.org.rs
DEJAN SANTRAČ, član gradskog veća zadužen za područje sporta
Rođen 1976.godine
Preduzetnik

Rođen je 16.06.1976. u Vršcu. Diplomirani inženjer menadžmenta.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen, otac jednog deteta.

mail : dsantrac@vrsac.org.rs
Dr IVAN JOSIĆ, član gradskog veća zadužen za područje zdravstva
Rođen 1950. godine
Doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilica i zuba - penzioner

Rođen je 17. oktobra 1950. godine u Somboru. Diplomirao 1977. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oženjen ,otac dvoje dece.

mail : ijosic@vrsac.org.rs
SLOBODAN JOVANOV, član gradskog veća za resor polјoprivrede
Rođen 13.08.1980. godine u Vršcu.
Diplomirao na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje Dipl. Ing. Polјoprivrede

Radno iskustvo : 2006-2008 Vetmedic, Vršac; 2008-2010 Milinov Commerce, Ulјma; 2010-2011 Vimil agrar , Ulјma; 2011-2014 Graniko-Granimpeks, Ulјma; 2014-2016 Agroglobe, Novi Sad. Služi se Engleskim jezikom. Oženjen, otac jednog deteta.

mail : sjovanov@vrsac.org.rs
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid