уторак, 24. јануар 2017.
Дневни ред X Седнице скупштине Града Вршца
Дневни ред X Седнице скупштине Града Вршца
Република Србија
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 06.1-01/2017-II-01
Датум: 23.01.2017.год.
Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца («Сл. лист Општине Вршац», бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Сл. лист Града Вршца», бр. 8/2016) и у складу са Одлуком о утврђивању органа Града Вршца («Сл. лист Града Вршца», бр. 1/2016)

С А З И В А М
X СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА


Седница ће се одржати 30.01.2017. године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Вршца за 2017. годину,
2. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини,
3. Доношење Одлуке о образовању Градског Штаба за ванредне ситуације Града Вршца,
4. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о коришћању средстава помоћи Републике Србије за санирање штета насталих услед елементарних непогода,
5. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 83а („НОВО ГРОБЉЕ“) у Вршцу,
6. Доношење Одлуке о промени пословног имене друштва „Технолошки парк“ ДОО Вршац,
7. Доношење Одлуке о образовању Огранка „Технолошки парк“ ДОО Вршац,
8. Доношење Решења о изменама Решења о именовању Надзорног одбора Привредног друштва за економски развој и развој пројеката о некретнинама Града Вршца „Технолошки парк“ ДОО Вршац,
9. Доношење Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршац за 2017. годину,
10. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета општине Вршац,
11. Доношење Решења о постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Вршц

Уколико сте спречени да присуствујете седници Скупштине молимо Вас да обавестите Скупштинску службу на број телефона: 835-667.


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јовица Заркула, с.р
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP