sreda, 08. februar 2017.
Rani Javni uvid - Plan detaljne regulacije (Novo groblje)
Rani Javni uvid - Plan detaljne regulacije (Novo groblje)
Na osnovu odredaba člana 39 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 39. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Vršca, oglašava

RANI JAVNI UVID


PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 83A
(„NOVO GROBLjE“) U VRŠCU

Izrada plana poverena je JP „Varoš“ Vršac.

Izlaganje plana u holu zgrade SO Vršac, Trg pobede br.1, počeće 17. februara i traje 15 dana.

Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe i sugestije na izloženi plan za vreme trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku i predaju ih putem pisarnice Odeljenju za urbanističko građevinske i imovinsko pravne poslove Grada Vršca.

Odeljenje za urbanističko građevinske i imovinsko pravne poslove Grada Vršca svim zainteresovanim licima pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija na plan.

Odeljenje za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove
Gradske uprave Grada Vršca
Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP