четвртак, 07. јун 2018.
ДНЕВНИ РЕД XXIV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXIV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-05/2018-II-01

Датум:06.06.2018.год.

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца", бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

 

 

С А З И В А М XXIV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 13.06.2018. године, у Великој сали Скупштине Града,

са почетком у 9,00 часова

 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2017. годину са Консолидованим извештајем о извршењу Одлуке о другом ребалансу буџета града Вршца за период 01.01.2017-31.12.2017. године и Образложењем Одлуке о Завршном рачуну буџета града Вршца за 2017. годину са Годишњим извештајем о учинку програма.
2. Доношење Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом на територији града Вршца.
3. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о обављању делатности зоохигијене.
4. Доношење Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Вршцу.
5. Доношење Одлуке о успостављању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца кат.парц.бр.4579/1 КО Вршац у корист инвеститора ЕПС дистрибуција доо Београд огранак електродистрибуција Панчево.


Напомена: Извод из записника са XXIII седнице Скупштине Града, биће достављен накнадно.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP