понедељак, 01. октобар 2018.
АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018 годину, Републички завод за статистику спроводи Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

 

 

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици између два пописа пољопривреде и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде.

 

 

Свако пољопривредно газдинство обухваћено анкетом обавештено je писмом. Породична газдинства и газдинства предузетника посетиће овлашћени анкетари који ће на основу добијених одговора попунити електронски упитник. У време спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије. На територији града Вршца ангажовано је 2 анкетара и они ће посетити 525 пољопривредних газдинстава.

 

 

Овом анкетом прикупљају се подаци о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, коришћеној механизацији, радној снази на газдинству, примени агротехничких мера, употреби органског ђубрива и друго. Изабрана газдинства су обавезна да учествују у анкети.

 

 

Циљ анкете је израда пресека стања у пољопривреди, а успех анкете зависи од активног учешћа пољопривредника као и тачности и потпуности добијених података.

 

 

Добијени подаци користиће креаторима аграрне политике при доношењу одлука, за утврђивање краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијају сазнања о томе у којoj би пољопривреднoj грани требало инвестирати.

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP