уторак, 09. октобар 2018.
ДНЕВНИ РЕД XXVI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXVI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-07/2018-II-01

Датум:08.10.2018.год.

Вршац, Трг победе 1

 

 

 

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца", бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

 

 

 

С А З И В А М

XXVI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 15.10.2018.године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

 

 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 

 

1. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца, у корист „ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Панчево на катастарским парцелама бр. 9841/1 и 9899/1 КО Вршац.

 

 

2. Доношење Одлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца.

 

 

3. Доношење Одлуке о конверзији потраживања Града Вршца у капитал „ЈАТ ТЕХНИКА" ДОО БЕОГРАД.

 

 

4. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Чаролија" у Вршцу.

 

 

5. Доношење Закључка којим се даје сагласност ЈКП „Други октобар" Вршац за припрему Плана поделе по моделу издвајања комерцијалних делатности уз оснивање новог предузећа без сачињавања финансијских извештаја.

 

 

 

 

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Ненад Барош,с.р

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP