utorak, 09. oktobar 2018.
DNEVNI RED XXVI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXVI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1-07/2018-II-01

Datum:08.10.2018.god.

Vršac, Trg pobede 1

 

 

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac", br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca", br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca", br. 8/2016),

 

 

 

S A Z I V A M

XXVI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 15.10.2018.godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

 

 

D N E V N I R E D

 

 

 

1. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca, u korist „EPS Distribucija" DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo na katastarskim parcelama br. 9841/1 i 9899/1 KO Vršac.

 

 

2. Donošenje Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca.

 

 

3. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja Grada Vršca u kapital „JAT TEHNIKA" DOO BEOGRAD.

 

 

4. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čarolija" u Vršcu.

 

 

5. Donošenje Zaključka kojim se daje saglasnost JKP „Drugi oktobar" Vršac za pripremu Plana podele po modelu izdvajanja komercijalnih delatnosti uz osnivanje novog preduzeća bez sačinjavanja finansijskih izveštaja.

 

 

 

 

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

 

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

 

Nenad Baroš,s.r

 

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP