среда, 27. фебруар 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 01/2019-II-01

Датум: 25. фебруар 2019. године

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца", бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

С А З И В А М

XXXI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 04. марта 2019. године, у Великој сали Скупштине Града,

са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Статута града Вршца.

2. Доношење Одлуке о јавним паркиралиштима.

3. Доношење Одлуке о градском и приградском превозу путника.

4. Разматрање Одлуке о јавном осветљењу.

5. Доношење Одлуке о преносу права својине на непокретностима града Вршца на ДОО ХЕЛВЕЦИЈА Вршац.

6. Доношење Одлуке о начелима за расподелу земљишта учесницима комасације у катастарској општини Уљма

7. Доношење Одлуке о начелима за расподелу земљишта учесницима комасације у катастарској општини Избиште.

8. Доношење Одлуке о начелима за расподелу земљишта учесницима комасације у катастарској општини Влајковац.

9. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Градске библиотеке у Вршцу.

10. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Градске библиотеке Вршац.

11. Доношење Локалног акционог Плана запошљавања града Вршца за 2019. годину.

12. Доношење Локалног акционог Плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Вршцу за период 2019. - 2021. година.

13. Доношeње Одлуке о програмима из области јавног здравља на територији града Вршца.

14. Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Вршца.

15. Доношење Решења о давању сагласности за употребу имена града Вршца.

16. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта „Стерија" у Вршцу.

17. Доношење Решења о измени Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Борислав Петров Браца" у Вршцу.

18. Доношење Решења о измени Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин" у Избишту.

19. Доношење Решења о измени Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде" у Гудурици.

20. Доношење Решења о измени Решење о именовању чланова Школског одбора „Кориолан Добан" из Куштиља.

21. Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље за 2018. годину.

Напомена: Материјал за тачке 1. и 12. доствља се на CD-у, а материјал за тачке 3.,4. и 5. доставиће се накнадно.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP