четвртак, 20. јун 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXVI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXVI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 06/2019-II-01

Датум: 20. јун 2019. године

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца", бр.1/2019) и члана 89. став 2 Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца ", бр. 5/2019),

 

С А З И В А М

XXXVI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 27. јуна 2019.године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о Завршном рачуну буџета града Вршца за 2018. годину са Образложењем годишњег извештаја о учинку програма, Консолидованим извештајем о извршењу буџета и Мишљењем Државне ревизорске институције.

2. Доношење Одлуке о одређивању процента јавног капитала Града Вршца у „Јат Техника" ДОО Београд који се приватизује у поступку приватизације.

3. Доношење Одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Вршца дела блокa 83а „Ново Гробљe" у Вршцу.

4. Доношење Одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности у Вршцу у улици Војвођанских бригада 72 на катастарској парцели 6819 у јавну својину Града Вршца.

5. Доношење Одлуке о одузимању права коришћења Месној заједници Потпорањ и установљавању права коришћења у корист Дома здравља Вршац Вршац, на катастарској парцели број 86 Ко Потпорањ, у јавној својини Града Вршца.

6. Доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и спровођење поступка давања у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца.

7. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину града Вршца непосредном погодбом сувласничких удела на непокретности-стану бр.2 и нуспросторијама у Вршцу, улица Иве Милутиновића бр.54.

8. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ДОО „Хелвеција" о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине.

9. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе Града Вршца.

10. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић" у Вршцу.

11. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић" у Вршцу.

Напомена: Материјал за тачку 1. доставља се на CD-у.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP