četvrtak, 20. jun 2019.
DNEVNI RED XXXVI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXVI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1- 06/2019-II-01

Datum: 20. jun 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca", br.1/2019) i člana 89. stav 2 Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca ", br. 5/2019),

 

S A Z I V A M

XXXVI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 27. juna 2019.godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta grada Vršca za 2018. godinu sa Obrazloženjem godišnjeg izveštaja o učinku programa, Konsolidovanim izveštajem o izvršenju budžeta i Mišljenjem Državne revizorske institucije.

2. Donošenje Odluke o odredjivanju procenta javnog kapitala Grada Vršca u „Jat Tehnika" DOO Beograd koji se privatizuje u postupku privatizacije.

3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za utvrdjivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti-neizgradjenog gradjevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Vršca dela bloka 83a „Novo Groblje" u Vršcu.

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za utvrdjivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti u Vršcu u ulici Vojvodjanskih brigada 72 na katastarskoj parceli 6819 u javnu svojinu Grada Vršca.

5. Donošenje Odluke o oduzimanju prava korišćenja Mesnoj zajednici Potporanj i ustanovljavanju prava korišćenja u korist Doma zdravlja Vršac Vršac, na katastarskoj parceli broj 86 Ko Potporanj, u javnoj svojini Grada Vršca.

6. Donošenje Odluke o odredjivanju nadležnog organa za donošenje Godišnjeg programa zaštite uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovodjenje postupka davanja u zakup, korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca.

7. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca neposrednom pogodbom suvlasničkih udela na nepokretnosti-stanu br.2 i nusprostorijama u Vršcu, ulica Ive Milutinovića br.54.

8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO „Helvecija" o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine.

9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za medjunacionalne odnose Grada Vršca.

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović" u Vršcu.

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović" u Vršcu.

Napomena: Materijal za tačku 1. dostavlja se na CD-u.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • egradjanin
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP