понедељак, 01. јул 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ДОО „ ХЕЛВЕЦИЈА „ ВРШАЦ
ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА  ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ДОО „ ХЕЛВЕЦИЈА „ ВРШАЦ

На основу члана 470. став 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 35 став 1. тачка 11) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу, које настаје издвајањем дела имовине и обавеза из ЈКП ДРУГИ - ОКТОБАР ВРШАЦ број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018. године - пречишћен текст, на основу члана 40. став 1. тачка 69) Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца" број 1/2019), Надзорни одбор ДОО „Хелвеција" Вршац " на основу Решења Скупштине Града у функцији Скупштине друштва број 02-35/2019-II-01 од 27.06.2019. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора доо „Хелвеција" Вршац број 7-15/2019 од 19.06.2019. године о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине ДОО „ Хелвеција „ из Вршца, дана 01.07/јул/2019 године објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ДОО „ ХЕЛВЕЦИЈА „ ВРШАЦ

I Град Вршац МБ 8267944, ПИБ 100912619 са седиштем у Вршцу Трг Победе 1, једини члан привредног друштва ДОО „Хелвеција", МБ 21444731 ПИБ 111224842, са седиштем у Вршцу ул. Скадарска бр.2 (у даљем тексту Друштво), уписаног решењем БД 121563/2018 од 04.01.2019 у Регистар код Агенције за привредне регистре Републике Србије, са уделом од 100% у основном капиталу Друштва, на седници Скупштине Града Вршца која је заседала у функцији Скупштине доо Хелвеција Вршац, дана 27.06.2019 дала је Сагласност на Одлуку Надзорног одбора доо „ Хелвеција" број: 7-15/2019 од 19.06.2019 године о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине привредног друштва доо"Хелвеција „ Вршац јавним надметањем (у даљем тексту: лицитација)

Имовина ДОО „Хелвеција" Вршац која је предмет продаје, груписана је у целине које се продају самостално.

 

цео текст огласа у прилогу

 

 

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP