петак, 13. децембар 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ : поверавање вршења послова из области културе и физичке културе у Граду Вршцу за период 01.01.2020-31.12.2020.године.
ЈАВНИ ПОЗИВ : поверавање вршења послова из области културе и физичке културе у Граду Вршцу за период 01.01.2020-31.12.2020.године.

На основу члана 7. Закона о локалној самоправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 6. став 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) и Закључка Градског већа Града Вршца бр. 06.2-26/2019-III-01 од 09.12.2019.године, Градска управа Града Вршца, објављује

Ј А В Н И П О З И В

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица ( предузетници) да доставе понуде за закључивање уговора о поверавању вршења послова из области културе и физичке културе у Граду Вршцу за период 01.01.2020-31.12.2020.године.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP