понедељак, 01. фебруар 2021.
ДНЕВНИ РЕД V СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД V СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-01/2021-II-01

Датум: 01.02.2021.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667


На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),


С А З И В А М

V СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

08.02. 2021. ГОДИНЕ, У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЛЕННИУМ

са почетком у 9,00 часова


1. Доношење Одлуке о Месним заједницама на територији града Вршца.

2. Доношење Одлуке о условима и критеријумима за остваривање права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење.

3. Доношење Одлуке о допуни и измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене.

4. Доношење Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу «FULL PROTECT« ДОО Београд, МБ 20034408, ПИБ 103876412, као начина намирења потраживања по основу припадајућег дела пореза на зараде као уступљеног прихода Граду Вршцу.

5. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење Анекса уговора о купопродаји стана са Теихман Магдолном поводом откупа стана у Шушари у Банатској улици бр.97.

6. Доношење Одлуке о давању сагласности на коначан нацрт Анекса I јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне, путне инфраструктуре на територији Града Вршца са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре).

7. Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље за 2020. годину.

8. Разматрање Плана рада Савета за здравље за 2021. годину.


Напомена: Материјал за тачке: 1- „Доношење Одлуке о Месним заједницама на територији града Вршца“ и 6- „Доношење Одлуке о давању сагласности на коначан нацрт Анекса I јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне, путне инфраструктуре на територији Града Вршца са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре).“, биће достављен накнадно.ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић,с.р


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP