петак, 06. мај 2022.
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

О Г Л А С ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања I

Расписује се Оглас ради отуђења из јавне својине Града Вршца следећих непокретности

а ) Непокретности у јавној својини Града Вршца, потес/улица Београдски пут, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели број 8805/2 КО Вршац, укупне површине 6811 м2, уписане у Лист непокретности број :13263 КО Вршац , без терета и то : - објекат означен бројем 1. помоћна зграда, површине 9 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 9 м2 . - објекат означен бројем 2. помоћна зграда, површине 12 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 12 м2 . - објекат означен бројем 3. зграда грађевинарства , површине 617 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 617 м2 . - објекат означен бројем 4. зграда грађевинарства , површине 234 м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 234 м2 . - објекат означен бројем 5. зграда грађевинарства, површине 164м2, као и пренос права својине на осталом грађевинском земљишту у својини, земљиште под зградом и другим објектом, површине 164 м2 . - остало грађевинско земљишту у својини, земљиште уз зграду и други објекат, у површин 5775 м2 , катастарска парцела број 8805/2 КО Вршац, уписана у Лист непокретности број 13263 КО Вршац.

Висина почетне цене јавног надметања износи: 46.430.581,408 динара Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 30 % од почетне цене, односно 13.929,174,4224 динара.

б) Непокретности у јавној својини Града Вршца у Гудурици, Нушићева број 4. са обимом удела 1/1, саграђене на катастарској парцели број 168 КО Гудурица , укупне површине 5а 25 м2 уписане у ЛН број 135 КО Гудурица и то :

- Kатастарска парцела број: 168, уписана у Лист непокретности бр.135 у Гудурици Нушићева 4, земљиште под зградом-објектом означеним бројем 1. у површини од 2а 07 м2, земљиште под зградом-објектом означеним бројем 2, површине 78м2 и земљиште уз зграду-објекат, површине од 2а40м2, земљиште у грађевинском подручју, јавна својина Града Вршца, Трг победе 1, у уделу 1/1;

- Породична стамбена зграда у Гудурици ,улица Нушићева 4, зграда означена бројем1. површине 207 м2 и породична стамбена зграда означена бројем 2. површине 78 м2, јавна својина Града Вршца, Тр победе 1, у уделу 1/1; без терета.

Висина почетне цене јавног надметања износи: 836.776,16 динара Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 20 % од почетне цене, односно 167.355,232 динара.

в) Непокретност у јавној својини Града Вршца у Гудуриции , улица Македонска , катастарска парцела број 559, уписана у Лист непокретности број 135 КО Гудурица, обим удела 1/1 , укупне површине 43м2 и то :

- породична стамбена зграда-објекат означен бројем 1. спратности П+0, површине 43м2, којa се налази у Гудурици, улица Македонска на катастарској парцели број 559 КО Гудурица, јавна својина Града Вршца, у обиму удела 1/1 и - катастарска парцела број 559 КО Гудурица у јавној својини Града Вршца, укупне површине 43м2 са обимом удела 1/1, земљиште у грађевинском подручју, земљиште под зградом и другим објектом, уписане у извод из Листа непокретности број 135 КО Гудурица

- Висина почетне цене јавног надметања износи: 279.263,93 динара - Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 20 % од почетне цене, односно 55.852,786 динара.

г) Непокретности у јавној својини Града Вршца у Гудурици, Нушићева број 2. са обимом удела 1/1, саграђене на катастарској парцели број 169 КО Гудурица , укупне површине 2180м2 уписане у ЛН број 135 КО Гудурица и то :

- Непокретности у јавној својини Града Вршца, уписане у Лист непокретности број 135 КО Гудурица , катастарска парцела број 169, Нушићева број 2, у површини од 2180м2, број дела 1,2,3 и 4, земљиште у грађевинском подручју, земљиште под зградом и другим објктом , у површини од 899м2, 287м2, 226м2 и 139м2, број дела 5, земљиште уз зграду и други објекат у површини од 629м2,број објеката 1,2, 3 и 4, Нушићева 2, породична стамбена зграда, у површини од 899м2, 287м2, 226м2 и 139 м2 , све јавна својина Града Вршца у уделу 1/1.

Висина почетне цене јавног надметања износи: 6.231.210,00 динара Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 30 % од почетне цене, односно 1.869,363 динара.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун Градске управе Депозит СО Вршац бр.840-720804-40 по моделу 97, са обавезним позивом на бр.54-241, сврха уплате-депозит за јавно надметање.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету