sreda, 19. april 2023.
PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“ VRŠAC, RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM DECE U VRTIĆ
PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA“ VRŠAC, RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM DECE U VRTIĆ

Predškolska ustanova „Čarolija“ Vršac, raspisuje KONKURS ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK (11 č ) I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 č ) ZA RADNU 2023/2024. GODINU

U radnoj 2023/2024. godini, objekti u sastavu PU „Čarolija“ Vršac, primaju decu:
- u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova:
o jaslice za decu rodjenu od 01.11.2020. – 01.09.2022. godine
o obdanište za decu rodjenu od 01.03.2018. – 31.10.2020. godine
- u pripremni predškolski program na celodnevnom boravku u trajanju od 11,5 časova
- u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa za decu rodjenu u periodu od 01.03.2017. - 01.03.2018. godine , te mogu, a ne moraju, na zahtev roditelja da se upišu i dece rodjena u periodu od 01.03.2018. - 31.08.2018. godine;

Zahtev za upis u vrtić podnosi roditelj, odnosno staratelj deteta ili lice koje ovlaste.

Zahtev za sve vrtiće će se primati:
1. Elektronski preko e-Uprave;
2. DODATNA DOKUMENTACIJA ĆE SE PRILOŽITI NA SLEDEĆU E-MAIL ADRESU: glavnivaspitac@pucarolija.com;

Konkurs za prijem dece traje od 03.05. - 15.05.2023. godine. a zahtevi podneti posle redovnog konkursa biće razmatrani u reviziji upisa.

Odluku o prijemu dece donosi Centralna upisna komisija koju je imenovao direktor PU “Čarolija“ Vršac.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na ulaznim vratima objekata PU „Čarolija“ Vršac:
• Za PPP 26.05.2023. godine
• Za celodnevni boravak 31.05.2023. godine

Rok za žalbu je 15 dana od dana objavljivanja spiska primljene dece.
Datumi za potpisivanje ugovora objaviće se zajedno sa rezultatima konkursa.
Ugovor potpisuje roditelj ili staratelj uz podnošenje lične karte na uvid i uverenja o zdravstvenom pregledu deteta i uverenja nadležnog Doma zdravlja o urednoj vakcinaciji deteta.

Komisija će raditi na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za utvrdjivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Službeni glasnik RS“ br. 44/11), na osnovu člana 17 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („ Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 101/17, 113/17 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 123/2021 - dr. zakon i 129/2021), te dodatnim kriterijumima propisanim Statutom PU “Čarolija“ Vršac, uz saglasnost Osnivača; kao i Pravilnikom o bližim uslovima za prijem, upis, boravak i ispis dece iz PREDŠKOLSKE USTANOVE „ČAROLIJA“ VRŠAC.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA UPIS DECE ZA RADNU 2023/2024. GODINU

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, neposredno podnesite predškolskoj ustanovi.

Dokumenta kojim se dokazuje status deteta/porodice iz osetljivih grupa:

- Za samohrane roditelje pravosnažna sudska presuda na uvid ili rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava, izvod iz matične knjige rodjenih za decu neutvrdjenog očinstva, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja
- Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite, rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju dece u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu
- Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, potvrda nadležne zdravstvene institucije
- Za teško obolelu decu, potvrda izabranog pedijatra
- Za korisnike novčane socijalne pomoći, rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći
- Za decu teško obolelih roditelja, Rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara
- Za ostale osetljive kategorije, Rešenje, potvrda ili preporuka centra za socijalni rad da je porodica pod odredjenom vrstom rizika
- Za lica na odsluženju kazne, Potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne

Ukoliko podnosilac zahteva za upis deteta u predškolsku ustanovu nije saglasan da zaposleni u predškolskoj ustanovi izvrši uvid u podatke koji su sadržani u Matičnoj knjizi rodjenih i bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja po službenoj dužnosti, potrebno je da predškolskoj ustanovi neposredno podnese sledeću dokumentaciju:

- Izvod iz matične knjige rodjenih za dete za koje se podnosi zahtev za upis, kao i za svu decu u porodici;
- Dokumenta kojim se dokazuje radno-pravni status roditelja/staraoca:
- Za zaposlene, Potvrda iz Fonda PIO o upisanom radnom stažu(privatne i državne firme) za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis
- Za umetnike, Rešenje iz Poreske uprave o utvrdjenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika
- Za studenta, Potvrda o studiranju(za tekuću školsku godinu)
- Za poljoprivrednike, Uverenje o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO
- Za roditelje zaposlene u inostranstvu, Potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač
- Za penzionere, Rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO
- Ukoliko ne pripadate ni jednoj od navedenih kategorija, potrebno je da podnesete relevantnu dokumentaciju kojom dokazujete navedeni status. Za detaljnije informacije možete se obratiti predškolskoj ustanovi.

Za svu decu prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti i UVERENJE NADLEŽNOG DOMA ZDRAVLJA O UREDNOJ VAKCINACIJI DETETA.
Za upis u PPP (celodnevni i poludnevni) obavezno priložiti i DOKAZ O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU DETETA pri potpisivanju ugovora.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP