Stanovništvo
Područje opštine, pa i sam grad Vršac karakteriše veoma šarolika nacionalna struktura nastala tokom vekova, kao posledica čestih migracionih kretanja na ovom prostoru, uzrokovanih mnogim istorijskim okolnostima. Najbrojnija su bila naseljavanja Srba kroz čitav 15. vek, i gotovo u kontinuitetu, u većim ili manjim talasima od 17-20 veka. Zadnja veća doseljavanja vršena su kolonizacijom posle I i II Svetskog rata.

Tokom 18. i 19. veka vršena je plansko i sistematsko naseljavanje stanovnika iz Nemačke, Italije, Francuske i Španije. U istom periodu dolazi i do spontanog naseljavanja drugih nacionalnosti: Rumuna, Mađara, Čeha, Slovaka i drugih. Danas u opštini, u kojoj nema etnički čistog mesta, kao i u samom gradu, živi preko 20 nacionalnosti.

Prema poslednjem popisu stanovništva obavljenom 2002. godine ukupan broj stanovnika u opštini Vršac iznosio je 54.369. U samom gradu živi 36.623 stanovnika dok u okolnim naseljima živi 17.746 stanovnika. Broj stanovnika po km² je 67. Broj stanovnika je u konstantnom opadanju u odnosu na podatke o broju stanovnika iz ranijih perioda. Pad broja stanovnika prosečno iznosi 17 stanovnika po godini.

Najveći broj stanovnika zabeležen je 1961. (61.284), dok je najmanji broj bio 948. (51.792). Najveća amplituda pada zabeležena je u 1991. kada je broj stanovnika opao za 6.453, kao i 1948. kada je broj stanovnika opao za 6.159. Zapaža se da su to godine u kojima su bila velika politička previranja u zemlji. Najveća amplituda rasta beleži se u 1961. (5690), u 1953. (3802) i u 1992. (3048). Takođe, uočava se trend stagnacije u periodu od 2001-2005.

Kad je reč o prirodnom priraštaju, on ima negativnu dimenziju. Na 1000 stanovnika on iznosi -5, što znači da je u opštini prisutna “Bela kuga” (veći mortalitet od nataliteta). Najveći negativni priraštaj uočava se u 2005. (-6,1), dok je najmanji bio 2004. (-4,3), iste godine bio je i najmanji broj umrlih odojčadi i najveći broj živorođenih.

Prosečna starost Vrščana je 40 godina. U poslednje tri godine prisutna je tendencija opadanja prosečne starosti (oko 2%). Najveći broj stanovnika se nalazi u starosnoj grupaciji od 45-49 godina, dok ih je najmanji broj iznad 80 godina života. U opštini Vršac u strukturi stanovništva veći je broj žena u odnosu na muškarce. Procentualna razlika iznosi 4% u 2002. godini. Interesantan je podatak da je u starosnoj grupaciji od 0-19 godina veći broj muške populacije, od 20-29 godina veći je broj ženskog pola, dok od 30-34 godine opet preovlađuje muški pol, dok nakon 35 godine više ima žena.

Nacionalna struktura stanovništva izgleda ovako: najbrojniji su Srbi - 72%, zatim Rumuni - 11%, Mađari - 5%, Romi - 2%, Makedonci i Hrvati sa približno 1%, a svi ostali čine ukupno 7% stanovništva opštine Vršac.

Bračni status, broj porodica i dece

Najveći broj Vrščana u 2002. godini je u braku - 40%, 35% nije se nikada udavalo ili ženilo, 17% su ostali bez bračnog partnera, dok je samo 7% razvedeno. Interesantni je da ima više neoženjenih muškaraca, nego neudatih devojaka, dok je u ukupnoj strukturi 38% razvedenih muškaraca, dok je taj procenat kod žena čak 62%. Lako je uočiti da je čak četiri puta više udovica, nego udovaca.

Najveći broj porodica u Vršcu ima jedno dete (36%), međutim loš pokazatelj je da je čak 31% porodica bez dece. Sa dvoje dece je 29% porodica, dok sa troje dece ima svega 3% a sa četvoro - 1%. Porodice sa decom do 25 godina starosti čine 62%.

Kada su u pitanju domaćinstva, najveći broj je onih sa dva člana. Zatim slede domaćinstva sa jednim članom, te sa tri i četiri člana. Veoma je mali broj domaćinstava sa 5 i više članova. Prosečan broj čalnova domaćinstava je 2,89.

Školska sprema i zaposlenost

Kada je reč o obrazovanju stanovništva, najveći broj ima srednju stručnu spremu, što iznosi 42%, zatim slede građani sa završenim osnovnim obrazovanjem 24%, pa sa završenim 7 razredom osnovne škole, približno 16%, dok samo 10% stanovnika ima završenu višu ili visoku školu (5% višu i 5% visoku). Bez školske spreme ili sa prava tri razreda osnovne škole je 6,7%.

U 2004. godini bilo je zaposleno 12.221 u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama. U preduzetničkim radnjama bilo je zaposleno 4.330 u 1.562 radnje, od čega je 1.339 registrovano u samom Vršcu, a 223 u naseljima opštine. Prosečan broj zaposlenih u malom preduzetništvu je 2,8. Broj aktivnog poljoprivrednog stanovništva je 3.622 (20%).

U martu 2005. registrovano je 6.648 nezaposlenih lica, a u martu 2006. - 7.104 lica. To je povećalo stopu nezaposlenosti za 1,43% za godinu dana, sa daljim trendom rasta. Najbrojnija grupa nezaposlenih u evidenciji Zavoda za tržište rada su nekvalifikovani radnici sa 29,74% , dok su visoko obrazovani radnici sa 2,76% najmanje zastupljeni.

Najveći indeks rasta zarada ostvaren je u 2001. godini (269,09%), dok je najmanji zabeležen u 1995. godini (1,47%). Najveći pad zarada zabeležen je u 1999. godini i iznosio je 51,65%.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP