Zaštita životne sredine
Predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora u 2017. godini ( .pdf )

OBAVEŠTENjE O IZRADI LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS«, br. 135/04, 36/09, 72/09) i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ( .doc ) («Službeni glasnik RS«, br. 91/10 i 10/03), Opštinska uprava Vršac vodi Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine.
Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja, odštapan uz gore navedeni pravilnik.

Za potrebe registra prikupljaju se podaci o:
• zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2. ( .pdf );
• zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3. ( .pdf )
• Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti;
• zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4. ( .pdf )
• Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti;
• za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br.1. Lista 2. ( .pdf )

Podaci za registar dostavljaju se na obrascima, i to
1) Obrazac br. 1. ( .xls ) – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2. ( .xls ) – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3. ( .xls ) – Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4. ( .xls ) – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5. ( .xls ) – Upravljanje otpadom.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom ( .pdf ), u elektronskoj formi popuniti obrasce i materijal dostaviti na sledeći način:

1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica,
2) jedan komplet obrazaca elektronski na CD-u.

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine, na sledeću adresu: Opštinska uprava Vršac, Odeljenje za komunalne i stambene poslove,Trg pobede br. 1, 26300 Vršac. U slučaju pitanja ili nedoumica oko dostavljanja podataka možete se obratiti Odeljenju za komunalne i stambene poslove na kontakt telefon 013/800 532.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP