Javni uvid
Dokument Datum objavljivanja
PDR za aerodrom i vazduhoplovnu аkademiju u Vršcu ( .rar ) 15.08.2022.
Izmena PDR-a centralne zone Vršca za prostor parkinga u Sterijinoj ulici u Vršcu ( .zip ) 27.09.2021.
Uljma ( .zip ) 22.12.2020.
Uljma ( .zip ) 22.12.2020.
Izmena PP ( .zip ) 28.12.2020.
Izm. PDR sev.zona Vršac ( .zip ) 04.01.2021.
NACRT PROSTORNOG PLANA R.SRBIJE 06.04.2021.
IZMENA I DOPUNA PGR VATIN ( .zip ) 19.04-19.05.2020
IiD PDR dela bloka 82-Tehn park u Vršcu ( .zip ) 23.04.2021
Izmene i dopune PDR dela bloka 82 (Tehnološki park) u Vršcu ( .zip ) 07.05.2021
UP pingvin ( .zip ) 07.05.2021
Oglas za JU -RPP APV 2021-2035 ( .docx ) 22.03.2022
JU -RPP APV 2021-2035 ( .zip ) 22.03.2022
Izmene Prostornog plana opštine Vršac ( .zip ) 28.03.2022
Izmena PDR Tehnološki park mart 2022 ( .rar ) 28.03.2022
PDR Košava 2 04.04.2022
Izmena PDR UZOR ( .rar ) 15.08.2022
PDR za vinogradarski kompleks- NACRT za JU ( .zip ) 10.11.2022
Na osnovu odredaba člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br.64/2015) Skupština opštine Vršac, oglašava

JAVNI UVID


1. NACRTA PLANA – GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO VLAJKOVAC
Nacrt plana izradio je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad

2. NACRTA PLANA – DETALJNE REGULACIJE DELA OPŠTE RADNE ZONE U BLOKU 82 U VRŠCU (BIVŠI „UZOR“)
Nacrt plana izradio je „DJordje Bajilo arhitekti“ doo Novi Sad

3. NACRTA PLANA – DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU KOD VATINA
Nacrt plana izradio je Projektni biro „MS 1990“ Pančevo

Planski dokumenti izlažu se na javni uvid nacrti u holu zgrade SO Vršac, Trg pobede br.1, u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja ovog oglasa u dnevnom listu „Privredni pregled“.

Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe na izložene nacrte planova za vreme trajanja javnog uvida isključivo u pisanom obliku i predaju ih putem pisarnice Odeljenju za urbanističko gradjevinske i imovinsko pravne poslove Opštine Vršac.

Odeljenje za urbanističko gradjevinske i imovinsko pravne poslove Opštine Vršac svim zainteresovanim licima pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na nacrt plana.

U toku javne sednice Komisije za planove Opštine Vršac koja će biti održana 08.09.2015. godine u 12,00 sati u III sali zgrade SO Vršac sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku mogu obrazložiti dostavljene primedbe.


SKUPŠTINA OPŠTINE VRŠAC

možete ovde pogledati
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • LAP