Gradska uprava
Gradska uprava obrazuje se kao jedinstven organ, sa organizacionim jedinicama koje međusobno sarađuju na izvršavanju svih poslova iz svoje nadležnosti i poverenih poslova.

Gradska uprava obavezna je da unapređuje uslove za nesmetano ostvarivanje prava i dužnosti građana i njihovih interesa i da im pruža neophodne podatke i obaveštenja, kao i pravnu pomoć iz deokruga svojih poslova.

U radu Gradske uprave u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično i latinično pismo. U službenoj upotrebi istovremeno su i rumunski jezik i mađarski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

Gradska uprava:
1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće;
2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća;
3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti grada;
4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada;
5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće.

Poslovi iz delokruga Gradske uprave obavljaju se u okviru odeljenja kao osnovnih organizacionih jedinica u sedištu grada, i u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima.

Organizacija Gradske uprave zasniva se na odeljenjima, kao osnovnim organizacionim jedinicama i posebnim službama.

Odeljenje, kao osnovna organizaciona jedinica, obrazuje se za obavljanje srodnih i međusobno povezanih normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, upravnih, upravno-nadzornih, finansijsko-materijalnih, informatičko-dokumentacionih, stručno-operativnih i administrativnih poslova.

U Gradskoj upravi obrazuju se sledeća odeljenja i služba:

- Odeljenje za privredu, poljoprivredu i lokalno-ekonomski razvoj;
- Odeljenje za budžet i finansije;
- Odeljenje za poslove javnih nabavki;
- Odeljenje lokalne poreske administracije;
- Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo;
- Odeljenje za imovinsko-pravne poslove;
- Odeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove zaštite životne sredine
- Odeljenje za investicije i kapitalna ulaganja
- Odeljenje za društvene delatnosti;
- Odeljenje za poslove organa grada;
- Odeljenje za oštu upravu;
- Odeljenje za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija;
- Odeljenje komunalne policije;
- Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima i
- Služba za zajedničke poslove.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP