Odeljenje za privredu, poljoprivredu i lokalno-ekonomski razvoj
Odeljenje za privredu, poljoprivredu i lokalno-ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje uslova za razvoj i sprovođenje politike iz oblasti ekonomskog razvoja, privrede, poljoprivrede i vodoprivrede; realizacije razvojnih projekata od interesa za grad; promociju investicionih potencijala grada; unapređenje i razvoj instrumenata lokalne razvojne politike kojima se podstiče privlačenje ulaganja; praćenje postojećih ulaganja i njihovo proširenje, broj i ukupnu vrednost ulaganja i kvaliteta ulagača; primenu standarda povoljnog poslovnog okruženja i predlaganje odluka o merama za podsticanje konkurentnosti grada u privlačenju ulaganja; upravne i stručne poslove u oblasti privrede; podsticanje i staranje o razvoju turizma starih zanata, poljoprivrede i ostalih privrednih grana; poslove kategorizacije turističkih objekata u skladu sa Zakonom; promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište; pružanje stručne i tehničke podrške za izradu godišnjeg programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; pružanje stručne i tehničke podrške za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta; opšte i operativne planove od elementarnih nepogoda; informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu; utvrđivanje vodoprivrednih uslova, izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima grada; podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Grada; pružanje informacija i tehničke pomoći pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; stvaranje baze podataka, praćenje, analiziranje i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji grada; saradnju i komunikaciju sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenje investicija; predstavljanje grada na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama i donatorima i pronalaženju mogućnosti za finansiranje razvojnih programa; pripremu, upravljanje i realizaciju razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; učešće u izradi i realizaciji projekata privatnog i javnog partnerstva i koncesija; upravne, administrativne i stručno tehničke poslove za potrebe organa grada; pripremu nacrta, odluka i drugih opštih akata iz svog delokruga; izradu strateških i planskih akata i programa razvoja; predlaganje stimulativnih mera za otvaranje novih MSP i privlačenje stranih investicija; kao i druge poslove iz svog delokruga.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP