Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: postupak konverzije zemljišta; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; eksproprijaciju; administrativni prenos nepokretnosti; zaključenje sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, deeksproprijaciju; raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini (davanje stvari na korišćenje); davanje stvari u zakup; prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom i bez naknade), uključujući i razmenu; otuđenje nepokretnosti javnim oglašavanjem i neposrednom pogodbom; zasnivanje hipoteke na nepokretnostima; ulaganje u kapital; pokretanje postupka rušenja objekata u javnoj svojini grada; zalaganje pokretne stvari; pripremu nacrta rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova u javnoj svojini; pokretanje postupaka za otkaz ugovora o zakupu i raskid ugovora o otkupu stana u javnoj svojini; prenos prava zakupa i zamene stanova, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i proveru zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije podnošenje zahteva za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini; vođenje evidencije o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora; kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada; davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje prestanka prava svojine, pribavljanje neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu, kao i druge poslove iz svog delokruga.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP