Informacije od javnog značaja

Ovlašćeno lice za postupanje
po zahtevu za slobodan pristup
informacijama od javnog značaja:


Radoje Nikolić, dipl. pravnik.
Odeljenje za opštu upravu

Kancelarija br. 3

Tel. 013/800-583

E-mail: rnikolic@vrsac.org.rs

Pristup informacijama od javnog značaja uredjen je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik R. Srbije'' br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).
Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja se podnosi u pismenoj formi i mora biti sačinjen u skladu sa čl. 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik R. Srbije'' br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10). Zahtev mora da sadrži naziv organa vlasti kome se upućuje, ime, prezime i adresu tražioca informacije, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.

Zahtev se šalje na adresu:
Opština Vršac
Opštinska uprava
Trg pobede 1
26300 Vršac

Zahtev se može poslati i na E-mail adresu: rnikolic@vrsac.org.rs

Obrasci :
Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (razmatraju se i zahtevi koji nisu sačinjeni na pomenutom obrascu). ( .doc )

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev ( .doc )

Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje urave) ( .doc )

Prema čl. 2. navedenog zakona, informacija od javnog značaja je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u odredjenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Prema čl. 10. navedenog zakona, organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu. U slučaju iz st. 1. istog člana, organ vlasti će u odgovoru na zahtev označiti nosač informacije (br. službenog glasila, naziv publikacije i sl.) gde je i kada tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato.

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP