среда, 08. фебруар 2017.
Рани Јавни увид - План детаљне регулације (Ново гробље)
Рани Јавни увид - План детаљне регулације (Ново гробље)
На основу одредаба члана 39 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове Градске управе Града Вршца, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД


ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 83А
(„НОВО ГРОБЉЕ“) У ВРШЦУ

Израда плана поверена је ЈП „Варош“ Вршац.

Излагање плана у холу зграде СО Вршац, Трг победе бр.1, почеће 17. фебруара и траје 15 дана.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени план за време трајања раног јавног увида у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Града Вршца.

Одељење за урбанистичко грађевинске и имовинско правне послове Града Вршца свим заинтересованим лицима пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија на план.

Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове
Градске управе Града Вршца
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP