ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ВРШЦА 2022-2028

План развоја града Вршца за период 2022 – 2028. године


У току је израда Плана развоја града Вршца за период 2022- 2028 године.
Позивамо све заинтересоване грађане/грађанке, представнике привреде, удружења грађана, спортске организације, установе, организације и медије да се активно укључе и дају свој допринос.
План развоја тиче се свих грађана који раде и живе на територији града Вршца, те је свака иницијатива веома битна и од користи.

ШТА ЈЕ ПЛАН РАЗВОЈА?

План развоја је дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Он служи да се реално сагледа и опише постојеће стање у погледу проблема и развојних шанси, као и да утврди приоритетне циљеве развоја. План развоја садржи податке о стању природних ресурса, инфраструктуре, образовања, социјале заштите, привреде, пољопривреде, културе, туризма и других области важних за живот и рад. На основу ових података и у складу са потребама грађана и привреде, утврђују се приоритетни циљеви развоја којима се стреми у будућем периоду.

Процес израде Плана развоја води Радни тим за израду Плана Развоја Града Вршца 2022-2028, уз подршку консултантског тима „Business Development Solutions Consaltning doo“.

Реализација израде Плана развоја града Вршца 2022-2028.године суфинансирана је од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

ПРОЦЕСИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

I фаза
1. Израда методологије рада и утврђивање плана активности
2. Утврђивање области
3. Обука радних група
4. Анализа и регистар стејкхолдера

II фаза
1. Анализа актуелног стања по областима планирања
2. Рад са групама по областима планирања и заинтересованим странама
3. Фокус група и прикупљање и обрада предлога и сугестија
4. Израда SWOT анализе, извођење кључних резултата анализе постојећег стања и дефинисање раѕвојних приоритета

III фаза
1. Израда радне верзије нацрта
2. Консултације са радним тематским групама и припрема јавног увида
3. Јавни увид и консултације са заинтересованом јавношћу
4. Јавна расправа- дискусија и прикупљање инпута
5. Обрада прикупљених римедби и предлога- измене и допуне нацрта
6. Израда коначне верзије и усвајање Плана развоја од стране Скупштине града Вршца

УТВРЂЕНЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ АНАЛИЗЕ И ПЛАНИРАЊА

1. Привредни развој – привреда и пољопривреда
2. Инфраструктура – инфраструктура и урбанистичко планирање
3. Друштвени развој – образовање, култура, спорт и омладина, социјална заштита и здравство
4. Заштита животне средине
5. Комуналне делостости
6. Туризам
7. Програмско буџетирање

КАКО ДА СЕ УКЉУЧИТЕ?

Постоји више начина и прилика да се укључите и искажете своје предлоге, примедбе и сугестије:
- Попуњавањем упитника који ће бити доступни у оквиру сваке области планирања
- Укључивањем током јавног увида и јавне расправе
- Упућивањем својих предлога путем поште на адресу: Град Вршац, Одељење за привреду, пољопривреду и ЛЕР, канцеларија 122, Трг Победе 1, 26300 Вршац

Све информације о изради Плана развоја града Вршца 2022-2028 доступне су на званичном сајту Града Вршца www.vrsac.com

Одлука о усвајању Плана развоја града Вршца од 2022 - 2028. године ( .pdf )

План развоја града Вршца од 2022 - 2028. године

Циљеви и мере Вршац

Анекс 1

Анекс 2

АНКЕТЕ

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP