Систематско мерење буке у Вршцу у 2009.години
У току 2009. године у Вршцу вршено је систематско мерење буке на шест мерних места од стране Завода за јавно здравље Панчево, ул. Пастерова бр. 2 у Панчеву. Мерења су се обављала квартално, по сезонама, на мерним местима:
- зграда Општине – зона градског центра
- Трг Андрије Лукића бр. 1 – зона становања
- Милоша Обилића 26 – зона становања
- Подвршанска 13 – болничка зона
- Геронтолошки центар – зона одмора и рекреације
- 2. октобра 95 – зона становања уз индустрију
На једном мерном месту мерења су извршена у три двочасовна референтна интервала током дана и два референтна интервала током ноћи. Мерне тачке су постављене на растојању од 3-10 метара зида зграде, изузев у подручју одмора и рекреације. На сваком мерном месту мерена је густина саобраћаја бројем лаких и тешких возила на час.
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92) прописани су дозвољени нивои буке у средини у којој човек борави:


Р. Б.
СРЕДИНА У КОЈОЈ ЧОВЕК БОРАВИ
Дозвољен ниво буке у dB (А)
Дању
Ноћу

1
2
3
4

1. у стамбеној згради (боравишне просторије)    
  при затвореним прозорима:    
  а) из извора буке у згради
35
30
  б) из извора буке изван зграде
40
35
2. у јавним и другим објектима, при затвореним прозорима:    
2.1. болнице, клинике, домови здравља и слично, и у њима:    
  а) болесничке собе
35
30
  б) ординације
40
40
  в) операциони блок без медицинских уређаја и опреме
35
35
2.2. просторије у објектима за одмор деце и ученика, и спаваће собе домова за боравак старих лица и пензионера:    
  а) из извора буке у згради
35
30
  б) из извора буке изван зграде
40
35
2.3. просторије за васпитно-образовни рад (учионице, слушаонице, кабинети и сл.)    
  биоскопске дворане и читаонице у библиотекама
40
40
2.4. позоришне и концертне дворане
30
30
2.5. хотелске собе    
  а) из извора буке у згради
35
30
  б) из извора буке изван зграде
40
35
3. у насељеним местима према зонама насеља (изван зграде) дозвољени нивои буке утврђени у табели 1 стандарда ЈУС у Ј6.205
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP