четвртак, 02. новембар 2017.
Обавештење о почетку радова
Обавештење о почетку радова


Поштовани суграђани,

У току је припрема пројекта заштите града Вршца од поплава, уређењем дела корита потока Месић од Вршачког канала, поред Вршачког језера до мале цркве односно до АМСС.

Овај пројекат спроводе град Вршац, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, ФЕР Пројекат и Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“.

Дана 10.10.2017. године начињен је снимак потока Месић и његових обала из ваздуха, те се овим даном обележава почетак активности. Бележећи овако затечено стање, даном објаве овог обавештење, наступа тзв. мораторијум или датум пресека. Обавештавају се и моле сви грађани да се уздрже од свих активности у виду било каквих улагања, постављања привремених или зидања трајних објеката, садње биљака и дрвећа у кориту потока, на његовим обалама, као и на насипу. Улагања и издаци учињена након датума пресека биће уклоњени без накнаде.

Радови ће се изводити почев од фебруара 2018. године и трајаће 2 године.

У току трајања радова грађанима ће поред редовних институционалних оквира, правних лекова, инспекцијских и других државних органа на располагању бити и Жалбена комисија, која ће бити основана за овај пројекат и служиће локалном становништву као механизам који ће спречити, ублажити отклонити или компензовати евентуалне последице услед утицаја пројекта. Жалбена комисија ће бити састављена од 3 члана, по једног представника даће град Вршац, локално становништво и јединица за имплементацију пројекта. Детаљи о надлежностима, саставу, начину и месту подношења жалбе биће објављени накнадно, истицањем брошура и обавештења на огласној табли Градске управе као и у месним заједницама.

У циљу што бољег сагледавања утицаја које овај пројекат може имати на живот становништва и имовину израђује се Скраћени Акциони План Расељавања, који ће садржати податке о пројекту, одговорним лицима, утицајима, начину утврђивања накнаде за евентуалне губитке односно штету која настане у току извођења радова и сл. Овај план ће се ослањати на национално законодавство, најбољу праксу и Оперативне Политике Светске Банке ОП 4.12. Молимо вас да тиму који буде обилазио терен и прикупљао податке у ову сврху пружите неопходну помоћ и информације.

Желимо да са вама као партнерима отпочнемо имплементацију овог значајног Пројекта, заштитимо град Вршац, становнике и њихову имовину од поплава и тиме допринесемо очувању животне средине и квалитета животних услова.


Град Вршац,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и
ЈВП „Воде Војводине“
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP