уторак, 31. јул 2018.
Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Р.Србије
Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Р.Србије

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Р.Србије.

Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података. Спровођењем Анкете, Република Србија се придружује осталим земљама ЕУ којима је у обавези реализација овог истраживања према Уредби (ЕЗ) бр. 1166/2008. Прикупљене информације омогућиће, пре свега, израду пресека стања у области пољопривреде на територији Републике Србије, што ће бити од користи креаторима аграрне политике, локалној управи и пољопривредним произвођачима ради бољег планирања пољопривредне производње. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.

Линк за приступ сајту је : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима и друго.

За спровођење Анкете на територији града Вршца биће ангажовано 2 анкетара.

Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а и трајаће до 21. августа 2018. године. Кандидати се пријављују искључиво преко веб сајта Завода (www.stat.gov.rs), попуњавањем електронске пријаве за учешће у Анкети. Кандидати се пријављују за рад на територији општина/града на којој станују –живе.

Кандидати који се пријављују за анкетаре треба да испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају најмање 18 година и стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању, и да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница. Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и познавањем рада на рачунару с обзиром на то да ће се анкетирање вршити уношењем података преко апликације на лаптопу. Поред тога, предност ће се дати и кандидатима који могу да користе сопствено возило за рад, као и кандидатима који су учествовали у Попису пољопривреде 2012. године или у другим статистичким истраживањима РЗС-а у последње три године.
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP