среда, 28. август 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXVIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXVIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 08/2019-II-01

Датум: 26. август 2019. године

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 89. став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца “, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XXXVIII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 2. септембра 2019.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Одлуке о изради измене Плана генералне регулације Вршца целина 1 за блокове бр. 1-133.

2. Доношење Одлуке о изради измене Генералног урбанистичког плана Вршца за простор Трга Зелена пијаца

3. Доношење Одлуке о измени Генералног урбанистичког плана за простор бивше касарне

4. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Града Вршца пословног простора – локала бр.1 у Вршцу у ул. Николе Тесле бр.1

5. Доношење Одлуке o успостављању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца катастарским парцелама број 9860 и 9855 КО Вршац у корист инвеститора ЕПС Дистрибуција ДОО Београд огранак Електродистрибуција Панчево.

6. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине.

7. Доношење Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Апотеке Вршац.

8. Доношење Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Вршац.

9. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градског музеја Вршац.

10. Доношење Решења о измени Решења о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације

11. Разматрање Извештаја Координационог одбора за праћење самодоприноса за изградњу фекалне канализације у Вршцу о оствареним и исплаћеним средствима самодоприноса за изградњу фекалне канализације у Вршцу за период 01.01.-31.12.2018.године.

Напомена: Материјал за тачке 10. и 11. биће достављен накнадно.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP