петак, 20. септембар 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXIX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXIX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 9 /2019-II-01

Датум: 20.септембар 2019. године

Вршац, Трг победе 1

 

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 89.став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XXXIX СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 27. септембра 2019.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о давању сагласности и одобравању продаје непокретне и покретне имовине ДОО “ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ Данијелу Мохану из Барица,

2. Доношење Одлуке о давању сагласности и одобравању продаје непокретне и покретне имовине ДОО “ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ Инвест Гроупу доо Вршац.

3. Доношење Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца Основној школи „Младост“ у Вршцу,

4. Доношење Одлуке о матичним подручјима на територији града Вршца,

5. Доношење Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно-приватног партнерства-реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Града Вршца,

6. Доношење Решења о изменама Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије «Борислав Петров Браца» у Вршцу

7. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школског центра „Никола Тесла“ у Вршцу

8. Доношење Решења о измени Решења o именовању Школског одбора Музичке школе «Јосиф Маринковић» у Вршцу

9. Доношење Решења о измени Решења o именовању Школског одбора Основне школе «Олга Петров Радишић» у Вршцу,

10. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног Одбора ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ број 01-6-11/2019-3 од 25.04.2019. године о измени Одлуке број 01-6-29/2018-4 од 11.12.2018. године о усвајању Ценовника преузимања споредних производа животинског порекла.

Напомене:

предлог Пројекта јавно-приватног партнерства-реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Града Вршца, доставља се одборницима на ЦД-у (тачка 5. предложеног дневног реда)

за тачке 1. и 2. накнадно ће бити достављени Нацрти уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац.

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP