четвртак, 05. мај 2022.
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

На основу чланова 27.став 10. и 29.став 1. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016,113/2017 ,95/2018 и 153/2020, ), члана 2 став 1 и члана 19 став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС" бр. 16/2018) , Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца број 011-34/2022-II-01 и 011-35/2021-II-01 од 21. априла 2022.године, председник Комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини путем поступка јавног надметања дана 05. маја 2022 године објављује :

О Г Л А С ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

I Расписује се Оглас ради отуђења из јавне својине Града Вршца следећих непокретности

а ) - Пословна зграда за коју није утврђена делатност, означена бројем 1. површине 133 м2, у јавној својини Града Вршца са обимом удела 1/1, саграђена на катастарској парцели број 5071/1 КО Вршац и земљиште под зградом и другим објектом у површини од 133м2. - Помоћна зграда , означена бројем2,површине 38м2, у јавној својини Града Вршца са обимом удела 1/1, саграђена на катастарској парцели 5071/1 КО Вршац и земљиште под зградом и другим објектом у површини од 38м2. - Земљиште уз зграду и други објекат у површини од 112 м2-остало грађевинско земљиште у јавној својини Града Вршца, катастарска парцела број 5071/1 КО Вршац . Укупна површина предметне катастарске парцеле је 283м2, све уписано у Лист непокретности број 11435 КО Вршац.

Висина почетне цене јавног надметања износи: 2.351.400,00 динара Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 50 % од почетне цене, односно 1.175.700,00 динара..

б) - Зграда пословних услуга, означена бројем 1, површине 264 м2, у јавној својини Града Вршца са обимом удела 1/1,саграђена на катастарској парцели број 9585/7 КО Вршац и земљиште под зградом и другим објектом у површини од 264 м2, земљиште уз зграду и други објекат у површини од 456 м2-остало грађевинско земљиште - Укупна површина катастарске парцеле 9585/7 КО Вршац је 720м2,све уписано у Лист непокретности број 11435 КО Вршац.

Висина почетне цене јавног надметања износи: 4.585.230,00 динара Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку јавног надметања утврђује се у износу од 50 % од почетне цене, односно 2.292.615,00 динара.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету