петак, 02. фебруар 2024.
ЈКП *ДРУГИ ОКТОБАР* ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ ДИСТРИБУТЕРА ПРИРОДНОГ ГАСА У СРБИЈИ
ЈКП *ДРУГИ ОКТОБАР* ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ ДИСТРИБУТЕРА ПРИРОДНОГ ГАСА У СРБИЈИ

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР" ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ ДИСТРИБУТЕРА ПРИРОДНОГ ГАСА У СРБИЈИ

Почев од 1952. године, предузеће „Други октобар" врши дистрибуцију гаса, што га чини једним од најстаријих дистрибутера на гасном тржишту Републике Србије.

Данас поседује лиценце за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса, јавно снабдевање природним гасом, снабдевање гасом на слободном тржишту, лиценцу за производњу, дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање истом.

Пратећи потребе корисника, предузеће је основало посебну јединицу лиценцирану за пројектовање и извођење свих гасних и термотехничких инсталација-Гасовод Инжењеринг, као и контролно тело које је акредитовано 2008. године од Министарства привреде за оверавање гасомера.

Дужина гасних инсталација износи 250 км са око 13 000 потрошача. Осим града Вршца, дистрибутивне мреже „Другог октобра", снабдевају се и насељена места Павлиш, Влајковац и Ритишево. Главна мерно-регулациона станица је капацитета око 30 000 кубика по сату. На гасном прстену, дужине 9 км, налази се 13 редукционих станица за снабдевање града и редукционе станице за села. У периоду од 2000-2016. године реконструисано је око 110 км гасне мреже. У оквиру Сектора Енергетика ЈКП „Други октобар" послују Служба Гасовод и Служба Топлана.

Служба Гасовод

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године кроз дистрибутивну мрежу прошло је 25.365.392 м3 природног гаса. У току 2023. године, у оквиру службе Гасовод извршене су следеће активности: - Изграђено је 120 типских прикључака и 2 индивидуална, све из средстава корисника према Уредби о испоруци гаса - Извршена је замена гасне мреже у дужини од 580 м - Замењене су неисправне гасне славине у шахтовима пречника д32 - д110 mm, као и гасна славина ДН200 на излазу из ГМРС Вршац, на делу прстена који снабдева град, уграђено нових и замењено укупно 575 регулатора притиска гаса код домаћинстава и мале привреде (неисправни регулатори) и 1531 мерила протока гаса којима је истекао жиг, ради контролисања и оверавања - Детекторима гаса преконтролисано је 200 км мреже, више пута у току године нарочито у улицама са челичним гасоводима у којима је било радова од стране других власника подземних инсталација, што увек представља могућност отварања тачкастих пропуста гаса - Контролисане су зонске подстанице и на лицу места отклањана су истицања предихтавањем - Сваког месеца вршена су очитавања гаса код свих потрошача, а 15. у месецу мерила већих потрошача - Контролисан је ниво одорисаности четири пута у току године и сваки извештај о контролисању је био позитиван, а систем је допуњен одорантом, према динамици пражњења одоризатора и према уговору о одржавању система за одоризацију - Урађена је контрола унутрашњих гасних инсталација код 12.368 домаћинстава и 746 предузећа (категорија остали), како је предвиђено законом - Вршене су поправке оштећења гасовода насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора - Привремене обуставе и поновно прикључење, вршени су постављањем и скидањем обујмице, скидањем и поновном уградњом мерних група, због дуга, или на захтев корисника, укупно 457 комада, од тога је 100 мерних група скинуто и 59 је враћено.

У 2024. години, у оквиру Службе Гасовод, планирају се следеће активности: ➢ Реконструкција постојећег гасовода у делу улице Никите Толстоја од Вука Караџића до Васка Попе ➢ Изградња гасне мреже у Радничкој улици ➢ Одржавање вредности губитка на годишњем нивоу (технички и комерцијални) испод 2,5%, колико је одобрено од стране АЕРС-а ➢ Набавка и продаја 144.825.333 kWh из природног гаса купцима на јавном снабдевању и 88.217.383 kWh за купце на снабдевању (слободно тржиште). Сопствена потрошња (топлане, неенергетске делатности) планирана је са 1.218.641 kWh. Планирани број места испоруке на јавном снабдевању је 13.300, а 50 на снабдевању ➢ Набавка возила, како би се заменила најстарија и дотрајала возила у служби.

 

Служба Топлане

У 2023. години произведено је 12.861.530 kwh енергије и исто толико испоручено. У току 2023. године, у оквиру Службе Топлана, извршене су следеће активности: - Набављен је нов уређај за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Хемоград - Реконструисана је преостала деоница топловода у улици Анђе Ранковић у дужини од 50м, са припадајућим прикључцима - На три топлане у функцији је 40 топлотних подстаница и 35 кућних подстаница, као и 10 резервоара за припрему санитарне топле воде које су редовно одржаване и сервисиране - Извршено је 120 интервенција на топловодном систему на захтев корисника и у циљу редовног одржавања - Замењено је 8 циркулационих пумпи на систему - Извршен је годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова, као и мерење гасовитих полутаната на топланама - Извршене неопходне интервенције у свим објектима предузећа: Управна зграда, Агрико пијаца, Гробље, Постројење за пречишћавање воде - Извршена је демонтажа и монтажа свих сигурносних вентила пре и након испитивања - У јулу 2023. године извршено је редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије чиме је продужена акредитација Контролном телу. У току године контролисано је и оверено 1.531 мерило протока гаса.

У 2024. години, планира се следеће: ➢ Набавка два топловодна котла, чиме би се заменили сви дотрајали котлови у топланама ➢ Набавка нових пумпи и сервис пумпи у употреби ➢ Набавка возила, које је неопходно из разлога што ова служба опслужује три топлане и све објекте предузећа, а нема ниједно возило ➢ Потребно је започети реконструкцију дистрибутивне топловодне мреже топлане Хемоград, која се одлаже због нерешених имовинско-правних односа ➢ На све три топлане планирана је укупна производња 12.861.000 kWh топлотне енергије.

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP