уторак, 06. фебруар 2024.
ДНЕВНИ РЕД XXXII СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXII СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06-1/2024-II-01

Датум: 06.02.2024.године

Вршац, Трг победе 1 Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019)

С А З И В А М

XXXII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

13.02.2024. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Града Вршца.

2. Доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Вршца за 2023. годину.

3. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу.

4. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за виноградарски комплекс и приступни пут Вршачким планинама.

5. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар" Вршац за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

6. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Други октобар" Вршац.

7. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Чаролија" у Вршцу.

8. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки» у Вршцу.

Напомена: Материјал за тачке 4. и 6. биће вам достављен накнадно.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP