utorak, 06. februar 2024.
DNEVNI RED XXXII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06-1/2024-II-01

Datum: 06.02.2024.godine

Vršac, Trg pobede 1 Telefon 013/835-667

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019)

S A Z I V A M

XXXII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

13.02.2024. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 9,00 časova

1. Donošenje Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Vršca.

2. Donošenje Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Vršca za 2023. godinu.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije dela bloka 13 u Vršcu.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put Vršačkim planinama.

5. Usvajanje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar" Vršac za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

6. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac.

7. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čarolija" u Vršcu.

8. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora ŠOSO «Jelena Varjaški» u Vršcu.

Napomena: Materijal za tačke 4. i 6. biće vam dostavljen naknadno.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović s.r.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP