уторак, 26. март 2024.
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2024. ГОДИНУ
 К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 9. Одлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије града Вршца («Службени лист Града Вршца бр.11/2018) и Закључка Градског већа број 06.2-2/2023-III-01 од 14. фебруара 2023. године, Комисија за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца именована Решењем Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца" број 16/2020), дана 10.фебруара 2021. године расписује

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу материјалне помоћи за 15 студената прве године факултета, 30 студената друге и осталих година факултета и 35 ученика средњих школа.

II

Право на доделу материјалне помоћи имају ученици односно студенти који студирају на територији Републике Србије, први пут су уписали и положили све предмете из предходне године студија и испуњавају следеће услове:

1. да имају пребивалиште на територији Града Вршца,

2. да су ученици средње школе који имају просек оцена 5,00 у предходној школској години 2022/2023. и чији укупан просечан месечни приход по члану заједничког домаћинства остварен у предходна три месеца пре конкурисања, износи највише 24.000,00 динара или 3

. да су редовни студенти, чији укупан просечан месечни приход по члану заједничког домаћинства, остварен у предходна три месеца пре конкурисања, износи највише 24.000,00 динара и да су: - студенти прве године студија са просечном оценом 5,00 у четвртој години средње школе или - студенти друге и осталих година студија са најмањом укупном просечном просечном оценом 8,50 и просечном оценом за школску 2022/2023. годину најмање 8,50.

III

Материјална помоћ се додељује у складу са Одлуком о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца, која је објављена у «Службеном листу Града Вршца» бр.11/2018).

IV

Материјална помоћ за ученике средњих школа износи по 35.000,00 динара, a за студенте 60.000,00 динара.

V

Уз пријавни образац на Конкурс, ученици средњих школа и студенти, достављају:

1. извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте за пунолетне кандидате на конкурсу.

2. ученици првог разреда средње школе - сведочанство о завршеној основној школи са потврдом школе да је ученик првог разреда средње школе, ученици другог, трећег и четвртог разреда - сведочанство о завршеној предходној школској 2022/2023. години,

3. за студенте прве године сведочанство о завршеном средњошколском образовању,

4. уверење факултета да је редован студент у школској 2022/2023. години, а за студенте друге и осталих година студија и уверење о положеним свим испитима предвиђеним планом и програмом факултета и просечној оцени за претходну 2022/2023. годину студија,

5. фотокопија личне карте за све пунолетне чланове домаћинства

6. извод матичне књиге венчаних за родитеље и извод из матичне књиге рођених за остале чланове домаћинства

7. потврда о просечним примањима за чланове заједничког домаћинства (родитељи, старатељи, односно усвојиоци и рођене сестре и/или браћа у заједничком домаћинству подносиоца пријаве) за октобар, новембар и децембар 2023. године, а за пољоприврена газдинства потврда о регистрацији пољопривредног газдинства са члановима газдинства и површином земљишта које је евидентирано да користи,

8. за кандидате чије је домаћинство без примања потребно је да поднесу потврду да породица остварује право на социјалну помоћ,

9. изјава о заједничком домаћинству оверена у складу са законом,

10. судска пресуда о разводу брака за родитеље који су разведени и не живе у истом домаћинству, судска пресуда о ослобађању родитељског права, извод из матичне књиге умрлих за родитеље који су преминули,

11. потврда Националне службе за запошљавање за незапослене чланове заједничког домаћинства,

12. потврда школе да је члан домаћинства редовни ученик,

13. фотокопија текућег рачуна. Комисија у случају нејасноћа кандидатима може тражити додатну документацију која није наведена у конкурсу.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на увид вишем сараднику Градске управе у канцаларији 140. Након консултација и прегледа, пријаву са захтеваном конкурсном документацијом предати на Писарницу Градске управе Вршац у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на Порталу Града Вршца.

Контакт телефон за консултације је 013 800 565 у канцеларији 140 Градске управе Вршац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријавни образац објављен је уз конкурс и може се преузети на Порталу Града Вршац односно у канцеларији 140 Градске управе Вршац.

Датум објављивања конкурса на Порталу Града 26. март 2024. године

Председник комисије

Мирослав Лепир

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP