уторак, 02. април 2024.
ДНЕВНИ РЕД XXXIII СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXIII СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06-12/2024-II-01

Датум: 02.04.2024.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019)

С А З И В А М

XXXIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ће се одржати

09.04.2024. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Вршца.

2. Доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2024. годину.

3. Доношење Одлуке о јавном задуживању Града Вршца у 2024.години за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

4. Доношење Одлуке о усвајању Средњорочног Плана града Вршца за период 2023 – 2025. године.

5. Разматрање Извештаја о раду Градске управе и установа и предузећа чији је оснивач Град Вршац и то:

· Градски музеј Вршац

· Градска библиотека Вршац

· Народно позориште „Стерија“ Вршац

· Културни Центар Вршац

· Дом омладине Вршац

· Апотекарска установа“Апотека Вршац“ Вршац

· Историјски архив Бела Црква

· Центар за социјални рад Града Вршца

· Туристичка организација Вршац

6. Усвајање Кадровског плана Градске управе Града Вршца, Службе интерне ревизије и Службе грађанског браниоца – Омбудсмана и Градског правобранилаштва Града Вршца за 2024. годину.

7. Доношење Одлуке о образовању Комисије за планове Града Вршца.

8. Доношење Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање и реконструкцију – изградњу дела локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца.

9. Доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац о донацији Граду Вршцу.

10. Доношење Одлуке о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за водоснабдевање дела „Гудуричког насеља“.

11. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 21678/6 КО Вршац.

12. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарским парцелама број 9968 и 9972 КО Вршац у корист инвеститора Електродистрибуција Србије ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Панчево.

13. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарским парцелама број 6713/3 И 6714/5 КО Вршац у корист Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Панчево.

14. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарској парцели број 9795 КО Вршац.

15. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара.

16. Доношење Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка прибављања катастарске парцеле број 19981 КО Вршац у јавну својину Града Вршца.

17. Доношење Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка прибављања катастарских парцела број 30/2 и 31/2 КО Гудурица у јавну својину Града Вршца.

18. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Бела Црква.

19. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника оперативних трошкова на Агрико пијаци.

20. Доношење Решење о давању сагласности на Извештај о изведеним услугама на територији Града Вршца за период од 11.05.2023. до 31.12.2023. године.

21. Разматрање и доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Вршца за 2024. годину.

22. Разматрањa и усвајањa Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца - временски период: 01.01 – 30.06.2023. године.

23. Разматрањa и усвајањa Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца - временски период: 01.01 – 31.12.2023. године.

Напомена: Материјал за тачке 2., 3., 6., 7., 19., 20. и 21. биће вам достављене накнадно, а материјал за тачку 4. вам је доставњен на ЦД-у.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP