Јавна предузећа и установе
ЈП “ВРШАЦ” Вршац
Адреса: Никите Толстоја бр.3
Контакт телефони: 013-834-783, 013-823-642
Емаил:
Име и презиме директора: Драгана Станков

ЈП "ВАРОШ" ВРШАЦ
Адреса: Вршац, Дворска 10а
Контакт: 013-821-614; 013-821-615
Е-маил:
Име и презиме директор:

ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ
Адреса:Вршац, Феликса Милекера 19
Контакт телефони: 013-838–053, 013-832-902
Сајт: www.muzejvrsac.org.rs
Емаил: muzejvrsac@mts.rs
Име и презиме директора: Милан Филиповић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Адреса:Вршац, Трг Победе 1
Контакт телефони: 013-831-055, 013-832-999, 013-838-050(факс)
Сајт: www.vrsac-tourism.com, www.to.vrsac.com
Емаил: toovrsac@yahoo.com, toovrsac013@gmail.com
Име и презиме директора: Татјана Палковач

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ
Адреса: Вршац, Светосавски трг 2,
Контакт телефони: 013-832-955(факс)
Сајт: www.bibliotekavrsac.org.rs
Е-маил: bibliotekavrsac@mts.rs
Име и презиме директор: Даринка Михајловић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ
Адреса: Вршац, Стеријина 62
Контакт телефони: 013-834-630; факс 013-839-190
Сајт: www.kulcentar.com
Е-маил: office@kulcentar.com
Име и презиме директор: Давор Стојковић

ДОМ ОМЛАДИНЕ ВРШАЦ
Адреса: Вршац, Дворска 28
Контакт: директор 013 -834-233; 013-830-605; технички секретар 013-830-604; администрација 013-838-833,013-830-606
Сајт: www.dovs.org.rs
Е-маил: direktor@dovs.org.yu; urednik@dovs.org.yu; administracija@dovs.org.yu; dovs@hemo.net
Име и презиме директор: Владимир Блануша

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ "СТЕРИЈА"
Адреса: Вршац, Светосавски трг 6
Контакт: 013-821-110
Сајт: www.npsterija.rs
Е-маил: sterija@hemo.net, npsterija@mts.rs
Име и презиме директор: Иван Ђорђевић
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP