Основне школе
Основна школа "Вук Караџић", Вршац
Адреса: Вршац, Дворска 17-19
Контакт телефон: 013-831-701
Сајт: www.osvukkaradzicvs.rs
Е-маил: vuk_karadzic@hemo.net
Име и презиме директора: Александра Тадић
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа "Јован Стерија Поповић", Вршац
Адреса: Вршац, Жарка Зрењанина 114
Контакт телефони: централа: 013-834-509 , 013-834-573, директор: 013-830-360
Сајт: www.skolasterija.znanje.info
Е-маил: osjspopovic@gmail.com
Име и презиме директора: Љиљана Бешлин
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа "Олга Петров Радишић", Вршац
Адреса: Вршац, Вука Караџића 8
Контакт телефони: 013-801-905
Сајт: www.olgapetrovradisic.znanje.info;
Е-маил: osolgapetrov@gmail.com
Име и презиме директора: Јонел Буга
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа „Младост“, Вршац
Адреса: Вршац, Омладински трг бб
Контакт телефони: 013-830-721
Сајт: www.osmladostvrsac.nasaskola.rs
Е-маил: osnovnaskola.mladost@gmail.com
Име и презиме директора: Татјана Јашин-Мојсе
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа „Паја Јовановић“, Вршац
Адреса: Вршац, Школски трг 3
Контакт телефони: секретар 013-839 853,директор 013-838-008;
Сајт: www.pajajovanovic.edu.rs
Е-маил : ospaja@gmail.com
Име и презиме директора: Елемер Барта
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа и функционално образовање одраслих

Основна школа „Ђура Јакшић“, Павлиш
Адреса: Павлиш, Жарка Зрењанина 79
Контакт телефон: 013 891-130 (tel/fax)
Е-маил адреса: djurajaksic@hemo.net
Име и презиме директора: Петар Жебељан

Основна школа „Моша Пијаде“, Гудурица
Адреса: Гудурица, Трг Ослободјења број 2
Контакт телефони: 013-881-012
Е-маил: gudurica@3dnet.rs.
Име и презиме директора: Ненад Васиц
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа „Моша Пијаде“, Марковац
Адреса: Гудурица, Трг Ослободјења број 2
Контакт телефони: 013-881-012
Е-маил: gudurica@3dnet.rs.
Име и презиме директора: Ненад Васиц
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа „Бранко Радичевић“, Велико Средиште
Адреса: Стеријина 5, Велико Средиште
Контакт телефон: 013-892-133

Основна школа „Кориолан Добан“, Куштиљ
Адреса: КУШТИЉ, Вршачка бб
Контакт телефони: 013-883-430
Сајт : www.oskustilj.edu.rs
Е-маил: kdoban@gmail.com
Име и презиме директора: Болдовина Мирча
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Основна школа „Бранко Радичевић “, Уљма
Адреса: Уљма, Трг ослобођења број 3
Контакт телефони: 013-898-170, тел/факс 013-898-242
Сајт: www.osuljma.znanje.info
Е-маил: osuljma@gmail.com
Име и презиме директора: Дејан Панић
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа и предшколско образовање

Основна школа „Жарко Зрењанин “, Избиште
Адреса: Избиште, Исе Јовановића бр. 5
Контакт телефон: 013-893-050
Е-маил : oszzizbiste@hemo.net
Сајт адреса: www.osizbiste.znanje.info
Име и презиме директора: Драгослав Ђурић
Образовни профил: основно образовање и васпитање општег типа

Школа за основно и средње образовање „Јелена Варјашки “, Вршац
Адреса: Вршац, Жарка Зрењанина 22
Контакт телефони: 013-839-832 , 013-837-837, 013-821-635, 013-839-407
Сајт: www.jelenavarjaski.iz.rs
Е-маил: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com
Име и презиме директора: Душан Милић
Образовни профил: основно и средње образовање и васпитање општег типа

Основна музичка школа „Јосиф Маринковић “, Вршац
Адреса: Вршац, Трг Победе 4
Контакт телефони: 013/ 834-581, 013/ 834-967, 013/830-577;
Сајт: www.msjosifmarinkovic.com
е-маил: msvrsac.sekretar@gmail.com, msvrsac.adm@gmail.com, olgasinkovic@gmail.com
Име и презиме директора: Олга Шинковић
Образовни профил: основно музичко образовање и средње музичко образовање
- музички изводјач
- музички изводјач џез музике
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP