Локацијски Услови 2018
Документ Датум објављивања

МК Финтел WИНД АД Београд преузмите ( .pdf ) 04.01.2018.
МК Финтел WИНД АД Београд преузмите ( .pdf ) 08.01.2018.
Чедомир Половина преузмите ( .pdf ) 12.01.2018.
"Стоп Схоп" ДОО Београд преузмите ( .pdf ) 19.01.2018.
Вршац, Поп Маринкова 3 преузмите ( .pdf ) 26.01.2018.
Вршац, ул..Другог октобра бб преузмите ( .pdf ) 02.02.2018.
Вршац, Руских ослободиоца преузмите ( .pdf ) 07.02.2018.
Вршац, Трг победе преузмите ( .pdf ) 15.03.2018.
Вршац, Стеријина преузмите ( .pdf ) 21.03.2018.
Вршац, Стеријина преузмите ( .pdf ) 21.03.2018.
Вршац, Стевана Немање 65 преузмите ( .pdf ) 26.03.2018.
Вршац, Банатска 20 преузмите ( .pdf ) 28.03.2018.
Вршац, Маргитско насеље бб преузмите ( .pdf ) 28.03.2018.
Велико Средиште, Виноградарска преузмите ( .pdf ) 02.04.2018.
Пут Вршац-Месић преузмите ( .pdf ) 16.04.2018.
Технолошки парк, Београдски пут бб преузмите ( .pdf ) 03.05.2018.
Вршац, Синђелићева преузмите ( .pdf ) 08.05.2018.
Вршац, Станоје Главаша преузмите ( .pdf ) 09.05.2018.
Павлиш, Страхиње Стефановића преузмите ( .pdf ) 20.06.2018.
Вршац, Скадарска преузмите ( .pdf ) 20.06.2018.
Град Вршац преузмите ( .pdf ) 25.06.2018.
Drinska Vršac преузмите ( .pdf ) 17.05.2018.
Трг Св.Теодора Вршац преузмите 11.05.2018.
ОШ ОПР Вршац преузмите ( .pdf ) 02.07.2018.
Стеријина Вршац преузмите ( .pdf ) 16.07.2018.
Никите Толстоја Вршац преузмите ( .pdf ) 12.07.2018.
ЕПС Ф.Милекера Вршац преузмите 19.07.2018.
М1идала инвест преузмите ( .pdf ) 09.07.2018.
Расинг преузмите ( .pdf ) 02.07.2018.
Цара Лазара, Вршац преузмите ( .pdf ) 13.07.2018.
Каталпи, Вршац преузмите ( .pdf ) 09.07.2018.
Хероја Пинкија Вршац преузмите ( .pdf ) 10.07.2018.
Делиградска Вршац преузмите ( .pdf ) 23.08.2018.
ЕД Панчево преузмите ( .pdf ) 27.08.2018.
Трг А.Лукића преузмите 28.08.2018.
ЕПС Каз013 преузмите ( .pdf ) 04.09.2018.
Палладио Вршац преузмите ( .pdf ) 04.09.2018.
Васка Попе Вршац преузмите ( .pdf ) 28.08.2018.
Николе Тесле Вршац преузмите ( .pdf ) 27.08.2018.
Николе нешковића Вршац преузмите ( .pdf ) 04.09.2018.
Мидала Вшац преузмите ( .pdf ) 05.09.2018.
Првомајска Павлиш преузмите ( .pdf ) 04.09.2018.
потес излаз Куштиљ преузмите ( .pdf ) 06.09.2018.
Вука Караџића Вршац преузмите ( .pdf ) 11.09.2018.
МК Финтел Wинд преузмите ( .pdf ) 05.09.2018.
Феликса Милекера Вршац преузмите ( .pdf ) 11.09.2018.
Живе Јовановића Вршац преузмите ( .pdf ) 19.09.2018.
ОШ В.Средиште преузмите 18.09.2018.
Саве Мунћана Вршац преузмите ( .pdf ) 25.09.2018.
Гудурички пут Вршац преузмите ( .pdf ) 24.09.2018.
Вршачка Уљма преузмите ( .pdf ) 17.10.2018.
Абрашевића Вршац преузмите ( .pdf ) 17.10.2018.
пољопривредна школа Вршац преузмите ( .pdf ) 16.10.2018.
Жарка Зрењанина Уљма преузмите ( .pdf ) 31.10.2018.
град Вршац преузмите ( .pdf ) 06.11.2018.
ЕПС дистрибуција преузмите ( .pdf ) 21.11.2018.
Ритска Вршац преузмите ( .pdf ) 14.11.2018.
ЈКП Други октобар преузмите ( .pdf ) 05.12.2018.
Саве Ковачевића Вршац преузмите ( .pdf ) 29.11.2018.
Митрополита Стратимировића Вршац преузмите ( .pdf ) 31.12.2018.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
Васка Попе, Вршац преузмите ( .pdf ) 13.02.2018.
Вршац, Стадионска преузмите ( .pdf ) 09.05.2018.
Трг Св.Теодор Вршац преузмите 21.06.2018.
Вршац, Синђелићева преузмите ( .pdf ) 21.06.2018.
Вука Карађжића Вршац преузмите ( .pdf ) 25.05.2018.
Стадионска, Вршац преузмите ( .pdf ) 09.05.2018.
Вршац, Синђелићева преузмите ( .pdf ) 22.05.2018.
ЕПС преузмите ( .pdf ) 31.07.2018.
Вељка Радукића Избиште преузмите ( .pdf ) 02.08.2018.
Гудурички пут бб Вршац преузмите ( .pdf ) 03.09.2018.
Влајковац преузмите ( .pdf ) 08.10.2018.
Цела нова Вршац преузмите ( .pdf ) 08.10.2018.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP