Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
Vršac ima veoma malu zaposlenost Roma. Njihov angažman vezan za aktivno traženje posla gotovo da i ne postoji i uglavnom se neuspešno završava, pre svega zbog slabog obrazovanja i nedostatka veština potrebnih na tržištu rada. Takođe, očigledan je problem slabe komunikacije sa ključnim akterima, predstavnicima vlade, službama za zapošljavanje i poslodavcima.

Iz tih razloga, projektni partneri, lokalna samouprava (Grad Vršac), stručna javna ustanova (Centar za socijalni rad) i nevladina organizacija (Udruženje građana Impuls), u saradnji sa lokalnim ogrankom Nacionalne službe za zapošljavanje , osmislili su zajednički projekat koji se fokusira na promociju i sprovođenje mera aktivne i pasivne politike zapošljavanja nezaposlenih, posebno marginalizovanih grupa stanovništva, u specifičnom slučaju Roma na teritoriji grada Vršca.

Angažmanom ključnih lokalnih aktera projekat će obezbediti promociju položaja romske populacije na teritoriji Grada Vršca. Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju socijalne marginalizacije romske populacije. Specifični cilj projekta je povećati zapošljivost romske populacije kroz implementaciju programa obuke, programa podrške zapošljavanju, samozapošljavanju i kroz podizanje svesti o ključnim akterima na lokalnom tržištu rada.

Projekat predviđa tri grupe aktivnosti: 1) Informacije o merama aktivne i pasivne politike zapošljavanja za 80 Roma i 30 poslodavaca; 2) Osnaživanje Roma i Romkinja na osnovu identifikovanih potreba (mapiranje najmanje 300 Roma; organizovanje obuke za 50 korisnika za različite profile, sa sertifikatom; 3) Podsticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma (35 članova Roma) stanovništvo u radnom angažovanju; Pored toga, 20 pripadnika romske populacije koji su angažovani ili su zainteresovani za prikupljanje sekundarnih sirovina biće podržano nabavkom odgovarajuće zaštitne opreme i obukom za njenu upotrebu).

Sticanjem znanja i veština Romi će poboljšati svoj položaj na tržištu rada i olakšati pronalazak boljeg posla. Jedna od značajnih prednosti projekta je uspostavljanje Centra za pružanje pomoći teško zapošljivim kategorijama stanovništva, koji će se sastojati od predstavnika romske populacije, javnog i privatnog sektora.

Centar će pružiti tehničku podršku predstavnicima romske populacije u oblasti sakupljanja sekundarnih sirovina, naći angažmane za sezonske i javne radove, povezati zainteresovane lokalne poslodavce i nezaposlena lica romske manjine i druga teško zapošljiva lica.
Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju socijalne marginalizacije romske populacije.
Specifični cilj projekta je povećati zapošljivost romske populacije kroz implementaciju programa obuke, programa podrške zapošljavanju, samozapošljavanju i kroz podizanje svesti o ključnim akterima na lokalnom tržištu rada.

Projekat se finasira sredstvima EU posredstvom GIZ-a sa 90% i sredstvima budžeta grada Vršca 10%. Ukupna vrednost projekta je 149.621,00 EUR

https://www.facebook.com/podrskasocijalnojinkluzijiromauvrscu/

OPERATIVNI PLAN MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINjA GRADA VRŠCA ZA 2020-2021. GODINU ( .pdf )
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP