Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу за 2012. годину

Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2012. до 06.12.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.12.2012. до 24.12.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.12.2012. до 30.12.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2012. до 06.12.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.12.2012. до 24.12.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.12.2012. до 30.12.2012. године. ( .pdf )

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2012. до 06.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.11.2012. до 12.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.11.2012. до 18.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.11.2012. до 24.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.11.2012. до 30.11.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2012. до 06.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.11.2012. до 12.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.11.2012. до 18.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.11.2012. до 24.11.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.11.2012. до 30.11.2012. године. ( .pdf )

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.10.2012. до 07.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.10.2012. до 13.10.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.10.2012. до 19.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.10.2012. до 25.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.10.2012. до 31.10.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.10.2012. до 07.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.10.2012. до 13.10.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.10.2012. до 19.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.10.2012. до 25.10.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.10.2012. до 31.10.2012. године. ( .pdf )

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.09.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.09.2012 до 07.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.09.2012 до 13.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.09.2012 до 19.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.09.2012 до 25.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.09.2012 до 30.09.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.09.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.09.2012 до 07.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.09.2012 до 13.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.09.2012 до 19.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.09.2012 до 25.09.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.09.2012 до 30.09.2012. године. ( .pdf )

Август
Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2012. до 02.08.2012. године
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.08.2012. до 08.08.2012. године
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.08.2012. до 14.08.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.08.2012. до 20.08.2012. године
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.08.2012. до 26.08.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.08.2012. до 31.08.2012. године.

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2012. до 03.07.2012. године
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.07.2012 до 09.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.07.2012 до 15.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.07.2012 до 21.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.07.2012 до 27.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.07.2012 до 31.07.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2012 до 03.07.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.07.2012 до 09.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.07.2012 до 15.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.07.2012 до 21.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.07.2012 до 27.07.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.07.2012 до 31.07.2012. године. ( .pdf )

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2012. до 03.06.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.06.2012. до 09.06.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.06.2012. до 15.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.06.2012. до 21.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.06.2012. до 27.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.06.2012. до 31.06.2012. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2012. до 03.06.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.06.2012. до 09.06.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.06.2012. до 15.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.06.2012. до 21.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.06.2012. до 27.06.2012. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.06.2012. до 31.06.2012. године.

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2012. до 04.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.05.2012. до 10.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.05.2012. до 16.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.05.2012. до 22.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.05.2012. до 28.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.05.2012. до 31.05.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2012. до 04.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.05.2012. до 10.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.05.2012. до 16.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.05.2012. до 22.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.05.2012. до 28.05.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.05.2012. до 31.05.2012. године. ( .pdf )

Април

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2012. до 04.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.04.2012. до 10.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.04.2012. до 16.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.04.2012. до 22.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.04.2012. до 28.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.04.2012. до 30.04.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2012. до 04.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.04.2012. до 10.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.04.2012. до 16.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.04.2012. до 22.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.04.2012. до 28.04.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.04.2012. до 30.04.2012. године. ( .pdf )

Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2012. до 05.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2012. до 11.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.03.2012. до 17.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.03.2012. до 23.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.03.2012. до 29.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.03.2012. до 31.03.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2012. до 05.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2012. до 11.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.03.2012. до 17.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.03.2012. до 23.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.03.2012. до 29.03.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.03.2012. до 31.03.2012. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2012. до 04.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.02.2012. до 10.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.02.2012. до 16.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.02.2012. до 22.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.02.2012. до 28.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.02.2012.године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2012. до 04.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.02.2012. до 10.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.02.2012. до 16.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.02.2012. до 22.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.02.2012. до 28.02.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.02.2012.године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.01.2012 до 11.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.01.2012 до 17.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.01.2012 до 23.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.01.2012 до 29.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.01.2012 до 31.01.2012. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.01.2012 до 11.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.01.2012 до 17.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.01.2012 до 23.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.01.2012 до 29.01.2012. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.01.2012 до 31.01.2012. године. ( .pdf )

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP