Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу за 2013. годину
Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2013 до 06.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.12.2013 до 12.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.12.2013 до 18.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.12.2013 до 24.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.12.2013 до 30.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 31.12.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2013 до 06.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.12.2013 до 12.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.12.2013 до 18.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.12.2013 до 24.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.12.2013 до 30.12.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 31.12.2013. године. ( .pdf )

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2013 до 06.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.11.2013 до 12.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.11.2013 до 18.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.11.2013 до 24.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.11.2013 до 30.11.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2013 до 06.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.11.2013 до 12.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.11.2013 до 18.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.11.2013 до 24.11.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.11.2013 до 30.11.2013. године. ( .pdf )

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.10.2013 до 07.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.10.2013 до 13.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.10.2013 до 19.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.10.2013 до 25.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.10.2013 до 31.10.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 01.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.10.2013 до 07.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.10.2013 до 13.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.10.2013 до 19.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.10.2013 до 25.10.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.10.2013 до 31.10.2013. године. ( .pdf )

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.09.2013 до 07.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.09.2013 до 13.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.09.2013 до 19.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.09.2013 до 25.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.09.2013 до 30.09.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.09.2013 до 07.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.09.2013 до 13.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.09.2013 до 19.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.09.2013 до 25.09.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.09.2013 до 30.09.2013. године. ( .pdf )

Август

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2013 до 02.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.08.2013 до 08.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.08.2013 до 14.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.08.2013 до 20.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.08.2013 до 26.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.08.2013 до 01.09.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2013 до 02.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.08.2013 до 08.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.08.2013 до 14.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.08.2013 до 20.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.08.2013 до 26.08.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.08.2013 до 01.09.2013. године. ( .pdf )

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2013 до 03.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.07.2013 до 09.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.07.2013 до 15.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.07.2013 до 21.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.07.2013 до 27.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.07.2013 до 31.07.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2013 до 03.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.07.2013 до 09.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.07.2013 до 15.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.07.2013 до 21.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.07.2013 до 27.07.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.07.2013 до 31.07.2013. године. ( .pdf )

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2013 до 03.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.06.2013 до 09.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.06.2013 до 15.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.06.2013 до 21.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.06.2013 до 27.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.06.2013 до 30.06.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2013 до 03.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.06.2013 до 09.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.06.2013 до 15.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.06.2013 до 21.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.06.2013 до 27.06.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.06.2013 до 30.06.2013. године. ( .pdf )

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2013 до 04.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.05.2013 до 10.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.05.2013 до 16.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.05.2013 до 22.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.05.2013 до 28.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.05.2013 до 31.05.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2013 до 04.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.05.2013 до 10.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.05.2013 до 16.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.05.2013 до 22.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.05.2013 до 28.05.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.05.2013 до 31.05.2013. године. ( .pdf )

Април

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2013 до 04.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.04.2013 до 10.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.04.2013 до 16.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.04.2013 до 22.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.04.2013 до 28.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.04.2013 до 30.04.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2013 до 04.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.04.2013 до 10.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.04.2013 до 16.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.04.2013 до 22.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.04.2013 до 28.04.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.04.2013 до 30.04.2013. године. ( .pdf )

Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2013 до 05.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2013 до 11.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.03.2013 до 17.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.03.2013 до 23.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.03.2013 до 29.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.03.2013 до 31.03.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2013 до 05.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2013 до 11.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.03.2013 до 17.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.03.2013 до 23.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.03.2013 до 29.03.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.03.2013 до 31.03.2013. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.02.2013 до 09.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.02.2013 до 15.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.02.2013 до 21.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.02.2013 до 27.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 28.02.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.02.2013 до 09.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.02.2013 до 15.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.02.2013 до 21.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.02.2013 до 27.02.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 28.02.2013. године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.01.2013 до 16.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.01.2013 до 22.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.01.2013 до 28.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.01.2013 до 03.02.2013. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.01.2013 до 16.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.01.2013 до 22.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.01.2013 до 28.01.2013. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.01.2013 до 03.02.2013. године. ( .pdf )


Концентрација тешких и токсичних метала Pb, Cd, Ni i As из суспендованих честица ПМ10
Јануар 2013 (1) ( .pdf )
Јануар 2013 (2) ( .pdf )
Фебруар 2013 (1) ( .pdf )
Фебруар 2013 (2) ( .pdf )
Март 2013 (1) ( .pdf )
Март 2013 (2) ( .pdf )
Март 2013 (3) ( .pdf )
Април 2013 (1) ( .pdf )
Април 2013 (2) ( .pdf )
Април/Мај 2013 ( .pdf )
Мај 2013 ( .pdf )
Мај/Јун 2013 ( .pdf )
Јун 2013 (2) ( .pdf )
Јун 2013 (3) ( .pdf )
Јул 2013 (1) ( .pdf )
Јул 2013 (2) ( .pdf )


Годишњи извештај о квалитету ваздуха за 2012. годину (347.10 kB) ( .pdf )
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP