Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2013. godinu
Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.12.2013 do 06.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.12.2013 do 12.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.12.2013 do 18.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.12.2013 do 24.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.12.2013 do 30.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 31.12.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.12.2013 do 06.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.12.2013 do 12.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.12.2013 do 18.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.12.2013 do 24.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.12.2013 do 30.12.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 31.12.2013. godine. ( .pdf )

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.11.2013 do 06.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.11.2013 do 12.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.11.2013 do 18.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.11.2013 do 24.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.11.2013 do 30.11.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.11.2013 do 06.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.11.2013 do 12.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.11.2013 do 18.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.11.2013 do 24.11.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.11.2013 do 30.11.2013. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 01.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.10.2013 do 07.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.10.2013 do 13.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.10.2013 do 19.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.10.2013 do 25.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.10.2013 do 31.10.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 01.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.10.2013 do 07.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.10.2013 do 13.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.10.2013 do 19.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.10.2013 do 25.10.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.10.2013 do 31.10.2013. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.09.2013 do 07.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.09.2013 do 13.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.09.2013 do 19.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.09.2013 do 25.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.09.2013 do 30.09.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.09.2013 do 07.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.09.2013 do 13.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.09.2013 do 19.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.09.2013 do 25.09.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.09.2013 do 30.09.2013. godine. ( .pdf )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2013 do 02.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.08.2013 do 08.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.08.2013 do 14.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.08.2013 do 20.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.08.2013 do 26.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.08.2013 do 01.09.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2013 do 02.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.08.2013 do 08.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.08.2013 do 14.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.08.2013 do 20.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.08.2013 do 26.08.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.08.2013 do 01.09.2013. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2013 do 03.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.07.2013 do 09.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.07.2013 do 15.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.07.2013 do 21.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.07.2013 do 27.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.07.2013 do 31.07.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2013 do 03.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.07.2013 do 09.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.07.2013 do 15.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.07.2013 do 21.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.07.2013 do 27.07.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.07.2013 do 31.07.2013. godine. ( .pdf )

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2013 do 03.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.06.2013 do 09.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.06.2013 do 15.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.06.2013 do 21.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.06.2013 do 27.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.06.2013 do 30.06.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2013 do 03.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.06.2013 do 09.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.06.2013 do 15.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.06.2013 do 21.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.06.2013 do 27.06.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.06.2013 do 30.06.2013. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2013 do 04.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.05.2013 do 10.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.05.2013 do 16.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.05.2013 do 22.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.05.2013 do 28.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.05.2013 do 31.05.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2013 do 04.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.05.2013 do 10.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.05.2013 do 16.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.05.2013 do 22.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.05.2013 do 28.05.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.05.2013 do 31.05.2013. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2013 do 04.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.04.2013 do 10.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.04.2013 do 16.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.04.2013 do 22.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.04.2013 do 28.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.04.2013 do 30.04.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2013 do 04.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.04.2013 do 10.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.04.2013 do 16.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.04.2013 do 22.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.04.2013 do 28.04.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.04.2013 do 30.04.2013. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2013 do 05.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2013 do 11.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.03.2013 do 17.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.03.2013 do 23.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.03.2013 do 29.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.03.2013 do 31.03.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2013 do 05.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2013 do 11.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.03.2013 do 17.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.03.2013 do 23.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.03.2013 do 29.03.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.03.2013 do 31.03.2013. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.02.2013 do 09.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.02.2013 do 15.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.02.2013 do 21.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.02.2013 do 27.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 28.02.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.02.2013 do 09.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.02.2013 do 15.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.02.2013 do 21.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.02.2013 do 27.02.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 28.02.2013. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.01.2013 do 16.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.01.2013 do 22.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.01.2013 do 28.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.01.2013 do 03.02.2013. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.01.2013 do 16.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.01.2013 do 22.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.01.2013 do 28.01.2013. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.01.2013 do 03.02.2013. godine. ( .pdf )


Koncentracija teških i toksičnih metala Pb, Cd, Ni i As iz suspendovanih čestica PM10
Januar 2013 (1) ( .pdf )
Januar 2013 (2) ( .pdf )
Februar 2013 (1) ( .pdf )
Februar 2013 (2) ( .pdf )
Mart 2013 (1) ( .pdf )
Mart 2013 (2) ( .pdf )
Mart 2013 (3) ( .pdf )
April 2013 (1) ( .pdf )
April 2013 (2) ( .pdf )
April/Maj 2013 ( .pdf )
Maj 2013 ( .pdf )
Maj/Jun 2013 ( .pdf )
Jun 2013 (2) ( .pdf )
Jun 2013 (3) ( .pdf )
Jul 2013 (1) ( .pdf )
Jul 2013 (2) ( .pdf )


Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha za 2012. godinu (347.10 kB) ( .pdf )
 • Paketici
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP