Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу за 2014. годину
Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.12.2014 до 07.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.12.2014 до 13.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.12.2014 до 19.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.12.2014 до 25.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.12.2014 до 31.12.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.12.2014 до 07.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.12.2014 до 13.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.12.2014 до 19.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.12.2014 до 25.12.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.12.2014 до 31.12.2014. годинее. ( .pdf )

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.11.2014 до 07.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.11.2014 до 13.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.11.2014 до 19.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.11.2014 до 25.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.11.2014 до 30.11.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.11.2014 до 07.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.11.2014 до 13.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.11.2014 до 19.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.11.2014 до 25.11.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.11.2014 до 30.11.2014. године. ( .pdf )

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.10.2014 до 08.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.10.2014 до 14.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.10.2014 до 20.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.10.2014 до 26.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.10.2014 до 01.11.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
ИИзвештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.10.2014 до 08.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.10.2014 до 14.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.10.2014 до 20.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.10.2014 до 26.10.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.10.2014 до 01.11.2014. године. ( .pdf )

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.09.2014 до 08.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.09.2014 до 14.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.09.2014 до 20.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.09.2014 до 26.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.09.2014 до 02.09.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.09.2014 до 08.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.09.2014 до 14.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.09.2014 до 20.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.09.2014 до 26.09.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.09.2014 до 02.09.2014. године. ( .pdf )

Август

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.07.2014 до 03.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.08.2014 до 09.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.08.2014 до 15.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.08.2014 до 21.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.08.2014 до 27.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.08.2014 до 02.09.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.07.2014 до 03.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.08.2014 до 09.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.08.2014 до 15.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.08.2014 до 21.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.08.2014 до 27.08.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.08.2014 до 02.09.2014. године. ( .pdf )

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2014 до 04.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.07.2014 до 10.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.07.2014 до 16.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.07.2014 до 22.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.07.2014 до 28.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.07.2014 до 31.07.2014. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2014 до 04.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.07.2014 до 10.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.07.2014 до 16.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.07.2014 до 22.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.07.2014 до 28.07.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.07.2014 до 31.07.2014. године.

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.05.2014 до 04.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.06.2014 до 10.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.06.2014 до 16.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.06.2014 до 22.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.06.2014 до 28.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.06.2014 до 30.06.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.05.2014 до 04.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.06.2014 до 10.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.06.2014 до 16.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.06.2014 до 22.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.06.2014 до 28.06.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.06.2014 до 30.06.2014. године. ( .pdf )

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2014 до 05.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.05.2014 до 11.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.05.2014 до 17.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.05.2014 до 23.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.05.2014 до 29.05.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2014 до 05.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.05.2014 до 11.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.05.2014 до 17.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.05.2014 до 23.05.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.05.2014 до 29.05.2014. године. ( .pdf )

Април

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.03.2014 до 05.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.04.2014 до 11.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.04.2014 до 17.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.04.2014 до 23.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.04.2014 до 29.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 30.04.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.03.2014 до 05.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.04.2014 до 11.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.04.2014 до 17.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.04.2014 до 23.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.04.2014 до 29.04.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха за 30.04.2014. године. ( .pdf )

Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2014 до 05.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2014 до 12.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.03.2014 до 18.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.03.2014 до 24.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.03.2014 до 30.03.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2014 до 05.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.03.2014 до 12.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.03.2014 до 18.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.03.2014 до 24.03.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.03.2014 до 30.03.2014. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2014 до 04.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.02.2014 до10.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.02.2014 до 16.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.02.2014 до 22.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.02.2014 до 28.02.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2014 до 04.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.02.2014 до10.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.02.2014 до 16.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.02.2014 до 22.02.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.02.2014 до 28.02.2014. године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.01.2014 до 05.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.01.2014 до 11.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.01.2014 до 17.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.01.2014 до 23.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.01.2014 до 28.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.01.2014 до 31.01.2014. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.01.2014 до 05.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.01.2014 до 11.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.01.2014 до 17.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.01.2014 до 23.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.01.2014 до 28.01.2014. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.01.2014 до 31.01.2014. године. ( .pdf )

Извештај о квалитету ваздуха на подручју града Вршца за 2013. годину (433.75 kB) ( .pdf )
 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP