Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu za 2014. godinu
Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.12.2014 do 07.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.12.2014 do 13.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.12.2014 do 19.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.12.2014 do 25.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.12.2014 do 31.12.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.12.2014 do 07.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.12.2014 do 13.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.12.2014 do 19.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.12.2014 do 25.12.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.12.2014 do 31.12.2014. godinee. ( .pdf )

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.11.2014 do 07.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.11.2014 do 13.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.11.2014 do 19.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.11.2014 do 25.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.11.2014 do 30.11.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.11.2014 do 07.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.11.2014 do 13.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.11.2014 do 19.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.11.2014 do 25.11.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.11.2014 do 30.11.2014. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.10.2014 do 08.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.10.2014 do 20.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.10.2014 do 26.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.10.2014 do 01.11.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
IIzveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.10.2014 do 08.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.10.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.10.2014 do 20.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.10.2014 do 26.10.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.10.2014 do 01.11.2014. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.09.2014 do 08.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.09.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.09.2014 do 20.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.09.2014 do 26.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.09.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.09.2014 do 08.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.09.2014 do 14.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.09.2014 do 20.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.09.2014 do 26.09.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.09.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 03.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.08.2014 do 09.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.08.2014 do 15.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.08.2014 do 21.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.08.2014 do 27.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.08.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 03.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.08.2014 do 09.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.08.2014 do 15.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.08.2014 do 21.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.08.2014 do 27.08.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.08.2014 do 02.09.2014. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2014 do 04.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.07.2014 do 10.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.07.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.07.2014 do 22.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.07.2014 do 28.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 31.07.2014. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2014 do 04.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.07.2014 do 10.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.07.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.07.2014 do 22.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.07.2014 do 28.07.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.07.2014 do 31.07.2014. godine.

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.05.2014 do 04.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.06.2014 do 10.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.06.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.06.2014 do 22.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.06.2014 do 28.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.06.2014 do 30.06.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.05.2014 do 04.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.06.2014 do 10.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.06.2014 do 16.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.06.2014 do 22.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.06.2014 do 28.06.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.06.2014 do 30.06.2014. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2014 do 05.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.05.2014 do 11.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.05.2014 do 17.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.05.2014 do 23.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.05.2014 do 29.05.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2014 do 05.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.05.2014 do 11.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.05.2014 do 17.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.05.2014 do 23.05.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.05.2014 do 29.05.2014. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.03.2014 do 05.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.04.2014 do 11.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.04.2014 do 17.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.04.2014 do 23.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.04.2014 do 29.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 30.04.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.03.2014 do 05.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.04.2014 do 11.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.04.2014 do 17.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.04.2014 do 23.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.04.2014 do 29.04.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha za 30.04.2014. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2014 do 05.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2014 do 12.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.03.2014 do 18.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.03.2014 do 24.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.03.2014 do 30.03.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2014 do 05.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.03.2014 do 12.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.03.2014 do 18.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.03.2014 do 24.03.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.03.2014 do 30.03.2014. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2014 do 04.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.02.2014 do10.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.02.2014 do 16.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.02.2014 do 22.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.02.2014 do 28.02.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2014 do 04.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.02.2014 do10.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.02.2014 do 16.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.02.2014 do 22.02.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.02.2014 do 28.02.2014. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2014 do 05.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.01.2014 do 11.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.01.2014 do 17.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.01.2014 do 23.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.01.2014 do 28.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.01.2014 do 31.01.2014. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.01.2014 do 05.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.01.2014 do 11.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.01.2014 do 17.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.01.2014 do 23.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.01.2014 do 28.01.2014. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.01.2014 do 31.01.2014. godine. ( .pdf )

Izveštaj o kvalitetu vazduha na području grada Vršca za 2013. godinu (433.75 kB) ( .pdf )
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP