Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу за 2015. годину
Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.12.2015 до 08.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.12.2015 до 14.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.12.2015 до 20.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.12.2015 до 26.12.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.07.2015 до 31.12.2015. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.12.2015 до 08.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.12.2015 до 14.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.12.2015 до 20.12.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.12.2015 до 26.12.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.07.2015 до 31.12.2015. године.

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.11.2015 до 08.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.11.2015 до 14.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.11.2015 до 20.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.11.2015 до 26.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.11.2015 до 02.11.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.11.2015 до 08.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.11.2015 до 14.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.11.2015 до 20.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.11.2015 до 26.11.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.11.2015 до 02.11.2015. године. ( .pdf )

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.10.2015 до 08.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.10.2015 до 15.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.10.2015 до 21.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.10.2015 до 27.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.10.2015 до 02.11.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.10.2015 до 08.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.10.2015 до 15.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.10.2015 до 21.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.10.2015 до 27.10.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.10.2015 до 02.11.2015. године. ( .pdf )

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.08.2015 до 03.09.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.09.2015 до 09.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.09.2015 до 15.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.09.2015 до 19.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.09.2015 до 27.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.09.2015 до 03.10.2015. године ( .xls )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.08.2015 до 03.09.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.09.2015 до 09.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.09.2015 до 15.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.09.2015 до 19.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.09.2015 до 27.09.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.09.2015 до 03.10.2015. године ( .xls )

Август

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.07.2015 до 04.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.08.2015 до 10.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.08.2015 до 17.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.07.2015 до 22.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.08.2015 до 28.08.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.07.2015 до 04.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.08.2015 до 10.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.08.2015 до 17.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.07.2015 до 22.08.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.08.2015 до 28.08.2015. године. ( .pdf )

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.06.2015 до 05.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.07.2015 до 11.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.07.2015 до 17.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.07.2015 до 23.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.07.2015 до 29.07.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.06.2015 до 05.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.07.2015 до 11.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.07.2015 до 17.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.07.2015 до 23.07.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.07.2015 до 29.07.2015. године. ( .pdf )

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.06.2015 до 05.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.06.2015 до 11.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.06.2015 до 17.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.06.2015 до 23.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.06.2015 до 29.06.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.06.2015 до 05.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.06.2015 до 11.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.06.2015 до 17.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.06.2015 до 23.06.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.06.2015 до 29.06.2015. године. ( .pdf )

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2015 до 06.05.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.05.2015 до 12.05.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.05.2015 до 18.05.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.05.2015 до 24.05.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.05.2015 до 30.05.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
 Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2015 до 06.05.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.05.2015 до 12.05.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.05.2015 до 18.05.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.05.2015 до 24.05.2015. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.05.2015 до 30.05.2015. године. ( .pdf )

Април

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2015 до 06.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.04.2015 до 12.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.04.2015 до 18.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.04.2015 до 24.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.04.2015 до 30.04.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2015 до 06.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.04.2015 до 12.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.04.2015 до 18.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.04.2015 до 24.04.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.04.2015 до 30.04.2015. године. ( .pdf )

Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.03.2015 до 07.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.03.2015 до 13.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.03.2015 до 19.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.03.2015 до 25.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.03.2015 до 31.03.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.03.2015 до 07.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.03.2015 до 13.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.03.2015 до 19.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.03.2015 до 25.03.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.03.2015 до 31.03.2015. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.01.2015 до 05.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.02.2015 до 11.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.02.2015 до 17.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.02.2015 до 23.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.02.2015 до 28.02.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.01.2015 до 05.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.02.2015 до 11.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.02.2015 до 17.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.02.2015 до 23.02.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.02.2015 до 28.02.2015. године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.01.2015 до 06.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.01.2015 до 12.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.01.2015 до 18.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.01.2015 до 24.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.01.2015 до 30.01.2015. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.01.2015 до 06.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.01.2015 до 12.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.01.2015 до 18.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.01.2015 до 24.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.01.2015 до 30.01.2015. године. ( .pdf )
Извештај о квалитету ваздуха на подручју града Вршца за 2014. годину (408.56 kB) ( .pdf )
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP