Извештаји о квалитету ваздуха у Вршцу до 2012. године
2011. година

Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2011. до 05.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.12.2011. до 11.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.12.2011. до 17.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.12.2011. до 23.12.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.12.2011. до 05.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.12.2011. до 11.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.12.2011. до 17.12.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.12.2011. до 23.12.2011. године. ( .pdf )

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2011 до 05.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.11.2011 до 11.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.11.2011 до 17.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.11.2011 до 23.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.11.2011 до 29.11.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.11.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.11.2011 до 05.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.11.2011 до 11.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.11.2011 до 17.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.11.2011 до 23.11.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.11.2011 до 29.11.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.11.2011. године. ( .pdf )

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.10.2011 до 06.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.10.2011 до 12.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.10.2011 до 18.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.10.2011 до 24.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.10.2011 до 30.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.10.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.10.2011 до 06.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.10.2011 до 12.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.10.2011 до 18.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.10.2011 до 24.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.10.2011 до 30.10.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.10.2011. године. ( .pdf )

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.09.2011 до 06.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.09.2011 до 12.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.09.2011 до 18.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.09.2011 до 24.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.09.2011 до 30.09.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.09.2011 до 06.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.09.2011 до 12.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.09.2011 до 18.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.09.2011 до 24.09.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.09.2011 до 30.09.2011. године. ( .pdf )

Август

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2011. године ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.08.2011 до 07.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.08.2011 до 13.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.08.2011 до 19.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.08.2011 до 25.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.08.2011 до 31.08.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2011. године ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.08.2011 до 07.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.08.2011 до 13.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.08.2011 до 19.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.08.2011 до 25.08.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.08.2011 до 31.08.2011. године. ( .pdf )

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2011 до 02.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.07.2011 до 08.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.07.2011 до 14.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.07.2011 до 20.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.07.2011 до 26.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.07.2011 до 31.07.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2011 до 02.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.07.2011 до 08.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.07.2011 до 14.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.07.2011 до 20.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.07.2011 до 26.07.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.07.2011 до 31.07.2011. године. ( .pdf )

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2011 до 02.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.06.2011 до 08.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.06.2011 до 14.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.06.2011 до 20.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.06.2011 до 26.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.06.2011 до 30.06.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2011 до 02.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.06.2011 до 08.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.06.2011 до 14.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.06.2011 до 20.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.06.2011 до 26.06.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.06.2011 до 30.06.2011. године. ( .pdf )

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2011 до 03.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.05.2011 до 09.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.05.2011 до 15.05.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.05.2011 до 21.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.05.2011 до 27.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.05.2011 до 31.05.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2011 до 03.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.05.2011 до 09.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.05.2011 до 15.05.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.05.2011 до 21.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.05.2011 до 27.05.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.05.2011 до 31.05.2011. године. ( .pdf )

Април
Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2011 до 03.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.04.2011 до 09.04.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.04.2011 до 15.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.04.2011 до 21.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.04.2011 до 27.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.04.2011 до 30.04.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.04.2011 до 03.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.04.2011 до 09.04.2011. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.04.2011 до 15.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.04.2011 до 21.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.04.2011 до 27.04.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.04.2011 до 30.04.2011. године. ( .pdf )

Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2011 до 04.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.03.2011 до 10.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.03.2011 до 16.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.03.2011 до 22.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.03.2011 до 28.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.03.2011 до 31.03.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2011 до 04.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.03.2011 до 10.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.03.2011 до 16.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.03.2011 до 22.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.03.2011 до 28.03.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.03.2011 до 31.03.2011. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2011 до 02.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.02.2011 до 08.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.02.2011 до 14.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.02.2011 до 20.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.02.2011 до 26.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.02.2011 до 29.02.2011. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2011 до 02.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.02.2011 до 08.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 09.02.2011 до 14.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.02.2011 до 20.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.02.2011 до 26.02.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 27.02.2011 до 29.02.2011. године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.01.2011 до 09.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.01.2011 до 15.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.01.2011 до 21.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.01.2011 до 27.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.01.2011 до 31.01.2011. године ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.01.2011 до 09.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.01.2011 до 15.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.01.2011 до 21.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.01.2011 до 27.01.2011. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.01.2011 до 31.01.2011. године ( .pdf )


2010. година

Децембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.11.2010 до 03.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.12.2010 до 09.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.12.2010 до 15.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.12.2010 до 21.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.12.2010 до 27.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.12.2010 до 30.12.2010. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.11.2010 до 03.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.12.2010 до 09.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.12.2010 до 15.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.12.2010 до 21.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.12.2010 до 27.12.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.12.2010 до 30.12.2010. године.

Новембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.11.2010 до 09.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.11.2010 до 15.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.11.2010 до 21.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.11.2010 до 27.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.11.2010 до 31.11.2010. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 04.11.2010 до 09.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.11.2010 до 15.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.11.2010 до 21.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 22.11.2010 до 27.11.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 28.11.2010 до 31.11.2010. године.

Октобар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.10.2010 до 04.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.10.2010 до 10.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.10.2010 до 16.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.10.2010 до 22.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.10.2010 до 28.10.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.10.2010 до 30.10.2010. године.

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.10.2010 до 04.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.10.2010 до 10.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.10.2010 до 16.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.10.2010 до 22.10.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.10.2010 до 28.10.2010. године.
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.10.2010 до 30.10.2010. године.

Септембар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.08.2010 до 04.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.09.2010 до 10.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.09.2010 до 16.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.09.2010 до 22.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.09.2010 до 28.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.09.2010 до 30.09.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 30.08.2010 до 04.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.09.2010 до 10.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.09.2010 до 16.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.09.2010 до 22.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.09.2010 до 28.09.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.09.2010 до 30.09.2010. године. ( .pdf )

Август

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2010 до 05.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.08.2010 до 11.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.08.2010 до 17.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.08.2010 до 23.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.08.2010 до 29.08.2010. године ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.08.2010 до 05.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 06.08.2010 до 11.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 12.08.2010 до 17.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 18.08.2010 до 23.08.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 24.08.2010 до 29.08.2010. године ( .pdf )

Јул

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2010 до 06.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.07.2010 до 12.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.07.2010 до 18.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.07.2010 до 24.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.07.2010 до 30.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.07.2010. године ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.07.2010 до 06.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.07.2010 до 12.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.07.2010 до 18.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.07.2010 до 24.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.07.2010 до 30.07.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 31.07.2010. године ( .pdf )

Јун

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2010 до 06.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.06.2010 до 12.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.06.2010 до 18.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.06.2010 до 24.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.06.2010 до 30.06.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.06.2010 до 06.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 07.06.2010 до 12.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 13.06.2010 до 18.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 19.06.2010 до 24.06.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.06.2010 до 30.06.2010. године. ( .pdf )

Мај

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2010 ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.05.2010 до 07.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.05.2010 до 13.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.05.2010 до 19.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.05.2010 до 25.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.05.2010 до 31.05.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.05.2010 ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.05.2010 до 07.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.05.2010 до 13.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.05.2010 до 19.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.05.2010 до 25.05.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.05.2010 до 31.05.2010. године. ( .pdf )

Април

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.04.2010 до 07.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.04.2010 до 13.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.04.2010 до 19.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.04.2010 до 25.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.04.2010 до 30.04.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 02.04.2010 до 07.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 08.04.2010 до 13.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 14.04.2010 до 19.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 20.04.2010 до 25.04.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 26.04.2010 до 30.04.2010. године ( .pdf )


Март

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2010. до 02.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.03.2010. до 08.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.03.2010. до 20.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.03.2010. до 26.03.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контр оли квалитета ваздуха у периоду од 01.03.2010. до 02.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 03.03.2010. до 08.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 15.03.2010. до 20.03.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 21.03.2010. до 26.03.2010. године. ( .pdf )

Фебруар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2010. до 03.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.02.2010. до 15.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.02.2010. до 18.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.02.2010. до 28.02.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 01.02.2010. до 03.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 10.02.2010. до 15.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 16.02.2010. до 18.02.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 25.02.2010. до 28.02.2010. године. ( .pdf )

Јануар

Мерно место: Царински терминал
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.01.2010. до 10.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.01.2010. до 16.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.01.2010. до 22.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.01.2010. до 28.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.01.2010. до 31.01.2010. године. ( .pdf )

Мерно место: Вршац-Скупштина општине
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 05.01.2010. до 10.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 11.01.2010. до 16.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 17.01.2010. до 22.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 23.01.2010. до 28.01.2010. године. ( .pdf )
Извештај о контроли квалитета ваздуха у периоду од 29.01.2010. до 31.01.2010. године ( .pdf )

2009

2008
Извештај о извршеним мерењима за месец јануар 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец фебруар 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец март 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец април 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец мај 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец јун 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец јул 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец август 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец септембар 2008. године ( .doc )
Извештај о извршеним мерењима за месец октобар 2008. године ( .doc )
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP