Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu do 2012. godine
2011. godina

Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.12.2011. do 05.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.12.2011. do 11.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.12.2011. do 17.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.12.2011. do 23.12.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.12.2011. do 05.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.12.2011. do 11.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.12.2011. do 17.12.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.12.2011. do 23.12.2011. godine. ( .pdf )

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.11.2011 do 05.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.11.2011 do 11.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.11.2011 do 17.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.11.2011 do 23.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.11.2011 do 29.11.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.11.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.11.2011 do 05.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.11.2011 do 11.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.11.2011 do 17.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.11.2011 do 23.11.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.11.2011 do 29.11.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.11.2011. godine. ( .pdf )

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.10.2011 do 06.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.10.2011 do 12.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.10.2011 do 18.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.10.2011 do 24.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.10.2011 do 30.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.10.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.10.2011 do 06.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.10.2011 do 12.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.10.2011 do 18.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.10.2011 do 24.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.10.2011 do 30.10.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.10.2011. godine. ( .pdf )

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.09.2011 do 06.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.09.2011 do 12.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.09.2011 do 18.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.09.2011 do 24.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.09.2011 do 30.09.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.09.2011 do 06.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.09.2011 do 12.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.09.2011 do 18.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.09.2011 do 24.09.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.09.2011 do 30.09.2011. godine. ( .pdf )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2011. godine ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.08.2011 do 07.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.08.2011 do 13.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.08.2011 do 19.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.08.2011 do 25.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.08.2011 do 31.08.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2011. godine ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.08.2011 do 07.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.08.2011 do 13.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.08.2011 do 19.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.08.2011 do 25.08.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.08.2011 do 31.08.2011. godine. ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2011 do 02.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.07.2011 do 08.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.07.2011 do 14.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.07.2011 do 20.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.07.2011 do 26.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2011 do 31.07.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2011 do 02.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.07.2011 do 08.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.07.2011 do 14.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.07.2011 do 20.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.07.2011 do 26.07.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.07.2011 do 31.07.2011. godine. ( .pdf )

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2011 do 02.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.06.2011 do 08.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.06.2011 do 14.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.06.2011 do 20.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.06.2011 do 26.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.06.2011 do 30.06.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2011 do 02.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.06.2011 do 08.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.06.2011 do 14.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.06.2011 do 20.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.06.2011 do 26.06.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.06.2011 do 30.06.2011. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2011 do 03.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.05.2011 do 09.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.05.2011 do 15.05.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.05.2011 do 21.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.05.2011 do 27.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.05.2011 do 31.05.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2011 do 03.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.05.2011 do 09.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.05.2011 do 15.05.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.05.2011 do 21.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.05.2011 do 27.05.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.05.2011 do 31.05.2011. godine. ( .pdf )

April
Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2011 do 03.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.04.2011 do 09.04.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.04.2011 do 15.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.04.2011 do 21.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.04.2011 do 27.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.04.2011 do 30.04.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.04.2011 do 03.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.04.2011 do 09.04.2011. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.04.2011 do 15.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.04.2011 do 21.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.04.2011 do 27.04.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.04.2011 do 30.04.2011. godine. ( .pdf )

Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2011 do 04.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.03.2011 do 10.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.03.2011 do 16.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.03.2011 do 22.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.03.2011 do 28.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.03.2011 do 31.03.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2011 do 04.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.03.2011 do 10.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.03.2011 do 16.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.03.2011 do 22.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.03.2011 do 28.03.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.03.2011 do 31.03.2011. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2011 do 02.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.02.2011 do 08.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.02.2011 do 14.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.02.2011 do 20.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.02.2011 do 26.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.02.2011 do 29.02.2011. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2011 do 02.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.02.2011 do 08.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 09.02.2011 do 14.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.02.2011 do 20.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.02.2011 do 26.02.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 27.02.2011 do 29.02.2011. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.01.2011 do 09.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.01.2011 do 15.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.01.2011 do 21.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.01.2011 do 27.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.01.2011 do 31.01.2011. godine ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.01.2011 do 09.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.01.2011 do 15.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.01.2011 do 21.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.01.2011 do 27.01.2011. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.01.2011 do 31.01.2011. godine ( .pdf )


2010. godina

Decembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.11.2010 do 03.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.12.2010 do 09.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.12.2010 do 15.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.12.2010 do 21.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.12.2010 do 27.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.12.2010 do 30.12.2010. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.11.2010 do 03.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.12.2010 do 09.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.12.2010 do 15.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.12.2010 do 21.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.12.2010 do 27.12.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.12.2010 do 30.12.2010. godine.

Novembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.11.2010 do 09.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.11.2010 do 15.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.11.2010 do 21.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.11.2010 do 27.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.11.2010 do 31.11.2010. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 04.11.2010 do 09.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.11.2010 do 15.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.11.2010 do 21.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 22.11.2010 do 27.11.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 28.11.2010 do 31.11.2010. godine.

Oktobar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.10.2010 do 04.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.10.2010 do 10.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.10.2010 do 16.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.10.2010 do 22.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.10.2010 do 28.10.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.10.2010 do 30.10.2010. godine.

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.10.2010 do 04.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.10.2010 do 10.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.10.2010 do 16.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.10.2010 do 22.10.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.10.2010 do 28.10.2010. godine.
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.10.2010 do 30.10.2010. godine.

Septembar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.08.2010 do 04.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.09.2010 do 10.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.09.2010 do 16.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.09.2010 do 22.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.09.2010 do 28.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.09.2010 do 30.09.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 30.08.2010 do 04.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.09.2010 do 10.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.09.2010 do 16.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.09.2010 do 22.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.09.2010 do 28.09.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.09.2010 do 30.09.2010. godine. ( .pdf )

Avgust

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2010 do 05.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.08.2010 do 11.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.08.2010 do 17.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.08.2010 do 23.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.08.2010 do 29.08.2010. godine ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.08.2010 do 05.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 06.08.2010 do 11.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 12.08.2010 do 17.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 18.08.2010 do 23.08.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 24.08.2010 do 29.08.2010. godine ( .pdf )

Jul

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2010 do 06.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.07.2010 do 12.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.07.2010 do 18.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.07.2010 do 24.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.07.2010 do 30.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.07.2010. godine ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.07.2010 do 06.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.07.2010 do 12.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.07.2010 do 18.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.07.2010 do 24.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.07.2010 do 30.07.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 31.07.2010. godine ( .pdf )

Jun

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2010 do 06.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.06.2010 do 12.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.06.2010 do 18.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.06.2010 do 24.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.06.2010 do 30.06.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.06.2010 do 06.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 07.06.2010 do 12.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 13.06.2010 do 18.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 19.06.2010 do 24.06.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.06.2010 do 30.06.2010. godine. ( .pdf )

Maj

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2010 ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.05.2010 do 07.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.05.2010 do 13.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.05.2010 do 19.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.05.2010 do 25.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.05.2010 do 31.05.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.05.2010 ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.05.2010 do 07.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.05.2010 do 13.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.05.2010 do 19.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.05.2010 do 25.05.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.05.2010 do 31.05.2010. godine. ( .pdf )

April

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.04.2010 do 07.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.04.2010 do 13.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.04.2010 do 19.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.04.2010 do 25.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.04.2010 do 30.04.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 02.04.2010 do 07.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 08.04.2010 do 13.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 14.04.2010 do 19.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 20.04.2010 do 25.04.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 26.04.2010 do 30.04.2010. godine ( .pdf )


Mart

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2010. do 02.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.03.2010. do 08.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.03.2010. do 20.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.03.2010. do 26.03.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontr oli kvaliteta vazduha u periodu od 01.03.2010. do 02.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 03.03.2010. do 08.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 15.03.2010. do 20.03.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 21.03.2010. do 26.03.2010. godine. ( .pdf )

Februar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2010. do 03.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.02.2010. do 15.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.02.2010. do 18.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.02.2010. do 28.02.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 01.02.2010. do 03.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 10.02.2010. do 15.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 16.02.2010. do 18.02.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 25.02.2010. do 28.02.2010. godine. ( .pdf )

Januar

Merno mesto: Carinski terminal
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.01.2010. do 10.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.01.2010. do 16.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.01.2010. do 22.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.01.2010. do 28.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.01.2010. do 31.01.2010. godine. ( .pdf )

Merno mesto: Vršac-Skupština opštine
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 05.01.2010. do 10.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 11.01.2010. do 16.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 17.01.2010. do 22.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 23.01.2010. do 28.01.2010. godine. ( .pdf )
Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha u periodu od 29.01.2010. do 31.01.2010. godine ( .pdf )

2009

2008
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec januar 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec februar 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec mart 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec april 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec maj 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec jun 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec jul 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec avgust 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec septembar 2008. godine ( .doc )
Izveštaj o izvršenim merenjima za mesec oktobar 2008. godine ( .doc )
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP