Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи 2020
Документ Датум објављивања

Ресење по 145 инвестиционо Град Цара Лазара преузмите ( .pdf )01.07.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Град Козарацка преузмите ( .pdf )01.07.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Град Мали Зам преузмите ( .pdf )25.06.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Град Његосева преузмите ( .pdf )01.07.2020.
Ресење по 145 инвестиционо град Павлис преузмите ( .pdf )09.09.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Град пут Вс Мало с преузмите ( .pdf )15.06.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Град Врсац преузмите ( .pdf )12.05.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Хемфарм преузмите ( .pdf )25.02.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Крцагов Јевдиц_Редацтед преузмите ( .pdf )21.09.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Мунцан Ј_Редацтед преузмите ( .pdf )11.05.2020.
Ресење по 145 инвестиционо ОС Олга Петров_Редацтед преузмите ( .pdf )30.09.2020.
Ресење по 145 инвестиционо ПОловина_Редацтед преузмите ( .pdf )26.02.2020.
Ресење по 145 инвестиционо стамбена заједница Војницки 17_Редацтед преузмите ( .pdf )04.08.2020.
Ресење по 145 инвестиционо стамбена заједница Војницки 19_Редацтед преузмите ( .pdf )20.07.2020.
Ресење по 145 инвестиционо Ловачко удрзужење преузмите ( .pdf )04.03.2020.
Ресење по 145 надстресница за бицикле Хемфарм преузмите ( .pdf )08.07.2020.
Ресење по цл 145 Целанова изместање трафо станице преузмите ( .pdf )22.01.2020.
Ресење по цл 145 Целанова МБТС_Редацтед преузмите ( .pdf )26.03.2020.
Ресење по цл 145 Целанова рекон прикљ кабл вода преузмите ( .pdf )22.01.2020.
Ресење по цл 145 ЕПС за пом обј Ритисевско поље преузмите ( .pdf )04.05.2020.
Ресење по цл 145 Мидала преузмите ( .pdf )27.02.2020.
Ресење по цл 145 оградни зид Радосављевиц_Редацтед преузмите ( .pdf )05.10.2020.
Ресење по цл 145 Сwислион преузмите ( .pdf )11.02.2020.
Ресење по цл 145 Дмитровиц_Редацтед преузмите ( .pdf )16.09.2020.
Ресење по цл 145 Други октобар Т Рајица Његосева преузмите ( .pdf )10.04.2019.
Ресење по цл 145 Други октобар Топовски пут преузмите ( .pdf )09.04.2019.
Ресење по цл 145 Други октобар водовод А Ранковиц преузмите ( .pdf )21.04.2020.
Ресење по цл 145 Други октобар водовод С Немање Дјакова Првомајска преузмите ( .pdf )19.06.2020.
Ресење по цл 145 Други октобар водовод З Јовановица преузмите ( .pdf )11.06.2020.
Ресење по цл 145 Епархија Банатска_Редацтед преузмите ( .pdf )17.08.2020.
Ресење по цл 145 Епс Месиц преузмите ( .pdf )25.06.2020.
Ресење по цл 145 Епс за Клаусмонт преузмите ( .pdf )24.02.2020.
Ресење по цл 145 Епс за СМА преузмите ( .pdf )20.07.2020.
Ресење по цл 145 Епс за Еуроконс преузмите ( .pdf )18.03.2020.
Ресење по цл 145 Епс за Н Тесле преузмите ( .pdf )01.09.2020.
Ресење по цл 145 Епс за У Милутиновића преузмите ( .pdf )01.09.2020.
Ресење по цл 145 Ерсте банка_Редацтед преузмите ( .pdf )03.08.2020.
Ресење по цл 145 Фресениус преузмите ( .pdf )15.07.2020.
Ресење по цл 145 Иветиц_Редацтед преузмите ( .pdf )26.11.2020.
Ресење по цл 145 јавна расвета гробље Влајковац преузмите ( .pdf )30.12.2020.
Ресење по цл 145 Поткоњак_Редацтед преузмите ( .pdf )09.11.2020.
Ресење по цл 145 промена намене Метрум_Редацтед преузмите ( .pdf )20.10.2020.
Ресење по цл 145 Ранка_Редацтед преузмите ( .pdf )27.05.2020.
Ресење по цл 145 Стамб зај Светосавски трг 4_Редацтед преузмите ( .pdf )05.11.2020.
Ресење по цл 145 Јонел Госта_Редацтед преузмите ( .pdf )12.11.2020.
Ресење по цл 145 Кнежевић Јованка_Редацтед преузмите ( .pdf )18.08.2020.
Ресење по цл 145 Манеску Јон_Редацтед преузмите ( .pdf )21.08.2020.
Ресење по цл 145 Новак_Редацтед преузмите ( .pdf )30.07.2020.
Ресење по цл 145 ФЕРУМ_Редацтед преузмите ( .pdf )08.12.2020.
РОП-ВРС-10153-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )11.05.2020.
РОП-ВРС-10863-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )22.05.2020.
РОП-ВРС-10876-ИСАWХА-2-2020 преузмите ( .pdf )22.07.2020.
РОП-ВРС-13293-ИСАW-22020 преузмите ( .pdf )19.06.2020.
РОП-ВРС-13614-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )13.06.2020.
РОП-ВРС-13739-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )15.06.2020.
РОП-ВРС-13905-ИСАWХА-2-2020 преузмите ( .pdf )13.07.2020.
РОП-ВРС-1400-ИСАWНА-22020 преузмите ( .pdf )05.04.2020.
РОП-ВРС-14626-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )23.06.2020.
РОП-ВРС-14627-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )25.06.2020.
РОП-ВРС-14628-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )23.06.2020.
РОП-ВРС-15668-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )01.07.2020.
РОП-ВРС-15670-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )01.07.2020.
РОП-ВРС-16152-ИСАW-22020 преузмите ( .pdf )08.07.2020.
РОП-ВРС-16266-ИСАWНА-1-2020 преузмите ( .pdf )16.07.2020.
РОП-ВРС-17220-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )16.07.2020.
РОП-ВРС-18409-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )27.07.2020.
РОП-ВРС-24375-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )10.09.2020.
РОП-ВРС-29097-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )19.10.2020.
РОП-ВРС-29473-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )20.10.2020.
РОП-ВРС-30469-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )27.10.2020.
РОП-ВРС-30625-ИСАWНА-2-2020 преузмите ( .pdf )27.10.2020.
РОП-ВРС-30912-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )27.10.2020.
РОП-ВРС-31275-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )28.10.2020.
РОП-ВРС-31278-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )28.10.2020.
РОП-ВРС-31624-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )03.11.2020.
РОП-ВРС-32131-ИСАW-2-2020 преузмите ( .pdf )27.11.2020.
РОП-ВРС-32703-ИСАWНА-4-2020 преузмите ( .pdf )24.12.2020.
РОП-ВРС-32703-ИСАWНА-42020 преузмите ( .pdf )24.12.2020.
РОП-ВРС-32723-ИСАWНА-2-2020 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
РОП-ВРС-34089-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )23.11.2020.
РОП-ВРС-35470-ИСАW-32019 преузмите ( .pdf )04.02.2020.
РОП-ВРС-35471-ИСАW-32019 преузмите ( .pdf )04.02.2020.
РОП-ВРС-37482-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )24.12.2020.
РОП-ВРС-3756-ИСАWНА-2-2020 преузмите ( .pdf )19.03.2020.
РОП-ВРС-38073-ИСАWНА-2-2020 преузмите ( .pdf )13.01.2020.
РОП-ВРС-38159-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )30.12.2020.
РОП-ВРС-38159-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )30.12.2020.
РОП-ВРС-570-ИСАW-12019 преузмите ( .pdf )15.01.2020.
РОП-ВРС-6026-ИСАW-32020 преузмите ( .pdf )28.07.2020.
РОП-ВРС-6324-ИСАW-1-2020 преузмите ( .pdf )12.03.2020.
РОП-ВРС-7622-ИСАWХА-4-2020 преузмите ( .pdf )18.05.2020.
РОП-ВРС-8541-ИСАW-22020 преузмите ( .pdf )11.06.2020.
РОП-ВРС-8585-ИСАW-2-2020 преузмите ( .pdf )16.04.2020.
РОП-ВРС-9080-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )24.04.2020.
РОП-ВРС-9970-ИСАW-22020 преузмите ( .pdf )19.06.2020.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања

Погресно поднет захтев_Редацтед преузмите ( .pdf )07.07.2020.
Ресење о одбацивању ЕПС 2 пут преузмите ( .pdf )28.01.2021.
Ресење о одбацивању 2 Целанова прикљуцак преузмите ( .pdf )14.01.2020.
Ресење о одбацивању 2 Октобар преузмите ( .pdf )08.07.2020.
Ресење о одбацивању Анициц_Редацтед преузмите ( .pdf )02.12.2020.
Ресење о одбацивању Батало_Редацтед преузмите ( .pdf )13.07.2020.
Ресење о одбацивању Дмитровиц_Редацтед преузмите ( .pdf )07.09.2020.
Ресење о одбацивању Епархија банатска преузмите ( .pdf )09.10.2020.
Ресење о одбацивању ЕПС Клаусмонт преузмите ( .pdf )29.01.2020.
Ресење о одбацивању ЕПС Месиц преузмите ( .pdf )17.06.2020.
Ресење о одбацивању Ерсте банка преузмите ( .pdf )15.07.2020.
Ресење о одбацивању Хемофарм преузмите ( .pdf )18.12.2020.
Ресење о одбацивању Инајетовиц_Редацтед преузмите ( .pdf )17.12.2020.
Ресење о одбацивању Иветиц_Редацтед преузмите ( .pdf )23.11.2020.
Ресење о одбацивању Јевдиц_Редацтед преузмите ( .pdf )25.06.2020.
Ресење о одбацивању Јон Манеску_Редацтед преузмите ( .pdf )12.08.2020.
Ресење о одбацивању Комфорт бау преузмите ( .pdf )16.03.2020.
Ресење о одбацивању Марјан_Редацтед преузмите ( .pdf )25.05.2020.
Ресење о одбацивању Мидала прикљуцак преузмите ( .pdf )21.02.2020.
Ресење о одбацивању Паладио преузмите ( .pdf )07.07.2020.
Ресење о одбацивању Поста Србије преузмите ( .pdf )29.12.2020.
Ресење о одбацивању Пранк 7759 1_Редацтед преузмите ( .pdf )05.02.2020.
Ресење о одбацивању Пранк 7759 2_Редацтед преузмите ( .pdf )05.02.2020.
Ресење о одбацивању Радосављевиц Тамара_Редацтед преузмите ( .pdf )16.03.2020.
Ресење о одбацивању Станковиц_Редацтед преузмите ( .pdf )16.03.2020.
Ресење о одбацивању Талпес_Редацтед преузмите ( .pdf )21.10.2020.
Ресење о одбацивању Телеком преузмите ( .pdf )09.12.2020.
Ресење о одбацивању Топиц_Редацтед преузмите ( .pdf )28.07.2020.
Ресење о одбацивању Влајкиновиц_Редацтед преузмите ( .pdf )25.09.2020.
Ресење о одбацивању ЕПС преузмите ( .pdf )29.12.2020.
Ресење о одбацивању Кречак_Редацтед преузмите ( .pdf )09.07.2020.
Ресење о одбацивању Мамојка_Редацтед преузмите ( .pdf )03.02.2020.
Ресење о одбацивању Техника преузмите ( .pdf )02.06.2020.
РОП-ВРС-10876-ИСАWНА-22020 преузмите ( .pdf )23.07.2020.
РОП-ВРС-1095-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )01.12.2020.
РОП-ВРС-11093-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )25.05.2020.
РОП-ВРС-1190-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )20.02.2020.
РОП-ВРС-1243-ИСАW-32020 преузмите ( .pdf )13.03.2020.
РОП-ВРС-1253-СРА-12020 преузмите ( .pdf )02.03.2020.
РОП-ВРС-13501-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )16.06.2020.
РОП-ВРС-13905-ИСАW-32020 преузмите ( .pdf )17.06.2020.
РОП-ВРС-13912-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )05.10.2020.
РОП-ВРС-1400-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )29.01.2020.
РОП-ВРС-16266-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )13.07.2020.
РОП-ВРС-16912-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )13.07.2020.
РОП-ВРС-16943-СРИ-12020 преузмите ( .pdf )15.07.2020.
РОП-ВРС-171-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )14.01.2020.
РОП-ВРС-185-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )10.03.2020.
РОП-ВРС-20427-ЦПИ-32020 преузмите ( .pdf )12.01.2021.
РОП-ВРС-21706-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )25.08.2020.
РОП-ВРС-24189-ЦПИХ-52020 преузмите ( .pdf )27.03.2020.
РОП-ВРС-25989-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )23.09.2020.
РОП-ВРС-27518-ЦПИ-22020 преузмите ( .pdf )10.12.2020.
РОП-ВРС-2837-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )10.02.2020.
РОП-ВРС-29127-ИСАW-32020 преузмите ( .pdf )03.04.2020.
РОП-ВРС-29901-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )10.11.2020.
РОП-ВРС-30625-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )23.10.2020.
РОП-ВРС-31708-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )03.11.2020.
РОП-ВРС-32062-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )05.11.2020.
РОП-ВРС-32473-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )06.11.2020.
РОП-ВРС-32703-ИСАWНА-32020 преузмите ( .pdf )14.12.2020.
РОП-ВРС-32703-ИСАWНА-42020 преузмите ( .pdf )22.12.2020.
РОП-ВРС-32723-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )16.11.2020.
РОП-ВРС-33050-ЦПИХ-12020 преузмите ( .pdf )12.11.2020.
РОП-ВРС-35347-ЦПА-72020 преузмите ( .pdf )29.10.2020.
РОП-ВРС-3756-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )20.02.2020.
РОП-ВРС-38224-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )30.12.2020.
РОП-ВРС-39978-СРИ-22020 преузмите ( .pdf )13.08.2020.
РОП-ВРС-4219-ИСАWА-22020 преузмите ( .pdf )02.11.2020.
РОП-ВРС-4322-СРА-12020 преузмите ( .pdf )26.02.2020.
РОП-ВРС-4567-СРИН-42020 преузмите ( .pdf )13.07.2020.
РОП-ВРС-4944-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )04.03.2020.
РОП-ВРС-5359-ИСАW-22020 преузмите ( .pdf )30.04.2020.
РОП-ВРС-5359-ИСАWНА-32020 преузмите ( .pdf )15.06.2020.
РОП-ВРС-5359-ИСАWНА-42020 преузмите ( .pdf )20.07.2020.
РОП-ВРС-5514-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )09.03.2020.
РОП-ВРС-5632-СРИХ-92020 преузмите ( .pdf )30.06.2020.
РОП-ВРС-5632-СРА-82020 преузмите ( .pdf )09.06.2020.
РОП-ВРС-7622-ИСАW-32020 преузмите ( .pdf )14.04.2020.
РОП-ВРС-7622-ИСАWХА-22020 преузмите ( .pdf )27.03.2020.
РОП-ВРС-8585-ИСАW-12020 преузмите ( .pdf )13.04.2020.
Закљуцак о одбацивању ЕПС Клаусмонт преузмите ( .pdf )29.01.2020.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP