Грађевинске дозволе 2022
Документ Датум објављивања

РОП-ВРС-1558-ЦПА-62022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-39643-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-44340-ЦПИ-42022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-45968-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-674-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-9955-ЦПИХ-42022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-11391-ЦПИ-22021 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-18117-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2915-ЦПИХ-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3084-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3522-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3888-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-39213-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-44289-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-5407-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9661-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-10247-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11133-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11701-ЦПИ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11975-ЦПИ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-2886-ЦПИХ-52022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-309-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-3947-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-45751-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-8538-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-9008-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11134-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-13999-ЦПИ-82022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-15174-ЦПИХ-92022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-15442-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-24522-ЦПИХ-62022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-28789-ЦПИ-52022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-32925-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-6692-ЦПИХ-52022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-7879-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-8179-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-9646-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-9893-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-10162-ЦПИ-42022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-11477-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-12276-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-14571-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-14571-ЦПИХ-42022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-14607-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-14884-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-15269-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-10912-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-12266-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-16757-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-21490-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25265-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-12492-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-20161-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-22823-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-23171-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-26716-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-27169-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-15491-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19038-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19039-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19040-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19041-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19043-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19044-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-19296-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-27976-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-20492-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-21820-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-24535-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-28257-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-30663-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-31745-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-32407-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-23861-ЦПИХ-42022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-29549-ЦПИХ-42022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-35192-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
РОП-ВРС-1224-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-12900-ЦПА-62022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-2083-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-3947-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-4195-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-605-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-9955-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-28235-ИУП-42022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-11262-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-13702-ИСАWА-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-13999-ЦПИ-62022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-19610-ИУП-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2886-ЦПИ-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2915-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-4039-ИУП-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-42337-ИСАWХА-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-4974-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-7601-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9535-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9550-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-24522-ЦПИ-52022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-4100-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-8833-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-1288-ЦПА-162022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-15174-ЦПИ-82022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-16097-ИУПХ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-16167-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-16683-ЦПИ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-16683-ЦПИХ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-20121-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-9893-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-12276-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-20583-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-21250-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-12266-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-13385-ЦПА-92022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25475-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-26084-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-26467-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-34917-ЦПАХ-82022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-17504-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-19296-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-25475-ИСАWХА-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-27108-ИСАW-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-27763-ИСАW-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-29881-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-29990-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-31791-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-20492-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-26084-ИУП-42022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-31791-ИСАWХА-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-32212-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-33382-ИСАW-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-34917-ЦПА-92022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-11262-ИСАWХА-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-20144-ЦПА-142022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-24544-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-27221-ЦПИ-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-29549-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-36626-ЦПИ-12022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-23861-ЦПИ-32022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-24544-ЦПИХ-32022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-32694-ЦПИ-42022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP