Локацијски Услови 2022
Документ Датум објављивања

РОП-ВРС-13999-ЛОЦАХ-52021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-1713-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-39023-ЛОЦ-52021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-44340-ЛОЦ-32022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-44804-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-45751-ЛОЧ-12021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-45968-ЛОЦ-12021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-674-ЛОЦ-1202 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-9114-ЛОЦА-62021 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-9955-ЛОЦА-32022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-14200-ЛОЦА-232022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-24522-ЛОЦ?-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-28789-ЛОЦ?-42022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2886-ЛОЦ?-32022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2915-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2915-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3084-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3522-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3888-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-3947-ЛОЦ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-4100-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-41899-ЛОЦ-32022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-5407-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-6614-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-7021-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-7534-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-7879-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-8179-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-8479-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-8538-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-8833-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-8900-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9008-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9400-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9893-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-10162-ЛОЦ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-10247-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-10912-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11133-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11134-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-11477-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12266-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12276-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12475-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12492-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-1288-ЛОЦ?Х-142022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13243-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13284-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13634-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13999-ЛОЦ-72022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-15174-ЛОЦ?-72022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-42337-ЛОЦ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-6692-ЛОЧ-32022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-7681-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-9646-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-14607-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-14642-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-15374-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-15491-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-19038-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-19039-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-19040-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-19041-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
ОП-ВРС-26502-ЛОЦ-62022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-16757-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-19044-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-12492-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-15258-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-15491-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-17504-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-19043-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-19247-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-19296-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-20161-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-20492-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-21490-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-21797-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-21820-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-22823-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-22914-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-23171-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-23861-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24346-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24535-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24544-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24573-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24769-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25153-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25569-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25569-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25723-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-26075-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-26716-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-27108-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-2915-ЛОЦ?-52022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-5632-ЛОЦ?Х-122022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-18162-ЛОЦА-52022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-26343-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-27763-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-27976-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-28257-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
ОП-ВРС-31644-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-15498-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-29549-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-29907-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-30411-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-30663-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-30861-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-31628-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-31745-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-31977-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-32407-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-32694-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-33103-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.11.2022.
РОП-ВРС-10768-ЛОЦ?-42022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-31644-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-32694-ЛОЦ?-22022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-35192-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-36038-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-36103-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-35002-ЛОЦА-72022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-35004-ЛОЦА-82022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
РОП-ВРС-38747-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
РОП-ВРС-24522-ЛОЦ-32022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-28789-ЛОЧ-32022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-2886-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-309-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )28.02.2022.
РОП-ВРС-10162-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-11140-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-2886-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-6692-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-6692-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-7681-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-9646-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )27.04.2022.
РОП-ВРС-10162-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-10247-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-10912-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-1288-ЛОЦА-132022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12918-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-12962-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13440-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13551-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-15258-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.05.2022.
РОП-ВРС-13552-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-14571-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-14884-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )14.07.2022.
РОП-ВРС-19043-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-22823-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )05.08.2022.
РОП-ВРС-18562-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-23861-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24535-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-24594-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25083-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25109-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-25153-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-26978-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-27976-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-5632-ЛОЦА-112022 преузмите ( .pdf )26.09.2022.
РОП-ВРС-15498-ЛОЦА-32022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-25083-ЛОЧ-22022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-29549-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )19.10.2022.
РОП-ВРС-35941-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )16.12.2022.
РОП-ВРС-15682-ЛОЦ-22022 преузмите ( .pdf )31.12.2022.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP